دیدار معاونت آموزشی با دستیاران دانشگاه علوم پزشکی قم

دیدار معاونت آموزشی با دستیاران دانشگاه علوم پزشکی قم

شورای 228 معاونت آموزشی در تاریخ 1401/06/28 در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.

شورای 228 معاونت آموزشی در تاریخ 1401/06/28 در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1402-1401

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1402-1401

دومین جلسه ستاد اقبال از دانشجویان جدیدالورود

دومین جلسه ستاد اقبال از دانشجویان جدیدالورود

آمار معاونت

دانشجویان فعال
دانشجویان شاهدوایثارگر
فارغ التحصیلان
رشته های تحصیلی
دانشکده
اعضای هیئت علمی

میز خدمت

مرکز امور هیأت علمی

فرایندهای امور هیأت علمی

فرایندهای اداره خدمات آموزشی

فرایندهای اداره تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه تخفیف

دستورالعمل شهریه دانشجویان

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

تقویم آزمون های علوم پزشکی

آموزش مداوم جامعه پزشکی

لیست تماس کارشناسان

آئین نامه پذیرش اتباع غبر ایرانی

معاونت آموزشی وزارت