جلسه کمیته تخصصی بالینی روز  سه شنبه مورخ 1401/05/11

جلسه کمیته تخصصی بالینی روز سه شنبه مورخ 1401/05/11

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حرمتی معاون محترم آموزش با اینترن های داخلی و رزیدنت ها داخلی و دستیاران ارشد

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حرمتی معاون محترم آموزش با اینترن های داخلی و رزیدنت ها داخلی و دستیاران ارشد

   برقراری امکانات رفاهی و تفریحی اعضای هیئت علمی و کارکنان

برقراری امکانات رفاهی و تفریحی اعضای هیئت علمی و کارکنان

برگزاری اولین کمیته تخصیص امتیازدر سال 1401

برگزاری اولین کمیته تخصیص امتیازدر سال 1401

آمار معاونت

دانشجویان فعال
دانشجویان شاهدوایثارگر
فارغ التحصیلان
رشته های تحصیلی
دانشکده
اعضای هیئت علمی

میز خدمت

مرکز امور هیأت علمی

فرایندهای امور هیأت علمی

فرایندهای اداره خدمات آموزشی

فرایندهای اداره تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه تخفیف

دستورالعمل شهریه دانشجویان

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

تقویم آزمون های علوم پزشکی

آموزش مداوم جامعه پزشکی

لیست تماس کارشناسان

آئین نامه پذیرش اتباع غبر ایرانی

معاونت آموزشی وزارت