• 1401/05/09 - 12:10
  • 48
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بازدید تیم متخصص دانشگاه در راستای راه اندازی رشته پزشکی عمومی از دانشکده علوم پزشکی ساوه

پیرو بازدید ارزیابان وزارت بهداشت. سرپرست دانشگاه. معاون آموزشی و رئیس دانشکده پزشکی از دانشکده ساوه در خصوص راه اندازی رشته پزشکی عمومی طی تفاهم نامه منعقده با این دانشگاه در تاریخ 25 تیرماه 1401در تاریخ 3 مردادماه به دعوت ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی ساوه تیم متخصص شامل مدیر امور آموزشی مدیرگروه علوم تشریحی و مسئول امور آزمایشگاه های معاونت آموزشی از آن دانشکده بتزیدید نمودند.
در این دیدار که تیمی از دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز حضور داشتند مشاوره هایی در خصوص ساخت آزمایشگاه ها. سالن تشریح و دیگر مسائل مربوط به راه اندازی رشته پزشکی توسط تیم اعزامی ارائه گردید.

  • گروه خبری : اخبار معاونت آموزشی
  • کد خبر : 52549

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید