• 1401/06/22 - 09:00
  • 64
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه

تخصیص 2 امتیاز فرهنگی جهت وبینار فرهنگی، آموزشی با محوریت" جمعیت، فرزندآوری، قوانین و اخلاق"

برگزاری" وبینار فرهنگی، آموزشی با محوریت" جمعیت، فرزندآوری،قوانین و اخلاق" ویژه اساتیدو اعضای محترم هیأت علمی سراسر کشور" به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  در شهریورماه سال جاری به صورت مجازی و در قالب وبینار با مراجعه به آدرس سامانه مجازی cmelearn.ir برگزار می گردد.

لیست وبینارهای آموزشی با محوریت" جمعیت،فرزندآوری،قوانین و اخلاق" دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهریور 1401

ردیف

عنوان برنامه

سخنرانان

تخصص

دانشگاه

روز

تاریخ

1

تبیین علمی چرائی تغییر سیاستهای جمعیتی در ایران 3

دکتر شهره وثوق

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سه شنبه

01/06/1401

دکتر محمود مشفق

دکترای جمعیت شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر نادر مطیع حق شناس

دکترای جمعیت شناسی

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی

2


جایگاه بیمار محوری در نظام سلامت 4

 

دکتر مهدی فروزش

- متخصص پزشکی قانونی

عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

چهارشنبه

02/06/1401

دکتر علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی

متخصص پزشکی قانونی

3

جایگاه بیمار محوری در نظام سلامت 5

دکتر مهدی فروزش

- متخصص پزشکی قانونی

عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

پنج شنبه

03/06/1401

دکتر علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی

متخصص پزشکی قانونی

4

جایگاه بیمار محوری در نظام سلامت 6

دکتر مهدی فروزش

- متخصص پزشکی قانونی

عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

جمعه

04/06/1401

دکتر علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی

متخصص پزشکی قانونی

5

آموزش اخلاق حرفه ای برای پزشکان و پیراپزشکان 1

دکتر سعید بیرودیان

متخصص اخلاق پزشکی

استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دبیر کمیسیون تخصصی-مشورتی اخلاق پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی

شنبه

05/06/1401

دکتر شهریار موسوی نژاد

متخصص اخلاق پزشکی

نایب رییس کمیسیون تخصصی- مشورتی اخلاق پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی

6

آموزش اخلاق حرفه ای برای پزشکان و پیراپزشکان 2

دکتر فروزان اکرمی

دکترای اخلاق پزشکی

پژوهشگر، کارشناس عالی رتبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، عضو کمیسیون تخصصی-مشورتی اخلاق پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی

یکشنبه

06/06/1401

دکتر مجیدرضا خلج زاده

متخصص اخلاق پزشکی و پاتولوژیست

عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، عضو کمیسیون تخصصی-مشورتی اخلاق پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی

7

آموزش اخلاق حرفه ای برای پزشکان و پیراپزشکان 3

دکتر فاطمه بهمنی

متخصص اخلاق پزشکی

استادیار، گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوشنبه

07/06/1401

دکتر سعیده سعیدی طهرانی

متخصص اخلاق پزشکی

 استادیار، گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

8


آموزش اخلاق حرفه ای برای پزشکان و پیراپزشکان 4

 

دکتر اکرم هاشمی

متخصص اخلاق پزشکی

استادیار، گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سه شبه

08/06/1401

دکتر مهشاد نوروزی

متخصص اخلاق پزشکی

استادیار، گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

9

آموزش اخلاق حرفه ای برای پزشکان و پیراپزشکان 5

دکتر مینا فروزنده

متخصص اخلاق پزشکی

استادیار، گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،عضو کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی

چهارشنبه

09/06/1401

دکتر مرتضی اشرفی

متخصص اخلاق پزشکی

عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

10

اخلاق حرفه ای پزشکی 2

دکتر محمود عباسی

متخصص اخلاق پزشکی – حقوق پزشکی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنج شنبه

10/06/1401

دکترفریبا برهانی

دکترای پرستاری

 

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

11


حق بر سلامت کودکان 2

 

دکتر محمود عباسی

متخصص اخلاق پزشکی

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جمعه

11/06/1401

دکتر آرین قاسمی

دکترای حقوق عمومی

 

استادیار دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق کودک مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

12

سالمندی: ملاحظات جمعیتی و اجتماعی 3

دکتر شهره وثوق

متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شنبه

12/06/1401

دکتر محمود مشفق

دکترای جمعیت شناسی

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر الهام محمدی

دکترای مددکاری اجتماعی

دکترای مددکاری اجتماعی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

13

تبیین تحولات خانواده و فرزندآوری و ضرورت سیاستهای جدید جمعیتی در ایران3

دکتر شهره وثوق

متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

یکشنبه

13/06/1401

دکتر محمود مشفق

دکترای جمعیت شناسی

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر احمد دراهکی

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

14

آموزه های قانونی برای کادر درمان 4

دکتر مسعود قادی پاشا

متخصص پزشکی قانونی

استادیار و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

دوشنبه

14/06/1401

دکتر علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی

متخصص پزشکی قانونی

15


آموزه های قانونی برای کادر درمان 5

 

دکتر مسعود قادی پاشا

متخصص پزشکی قانونی

استادیار و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

سه شنبه

15/06/1401

دکتر علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی

متخصص پزشکی قانونی

16

آموزه های قانونی برای کادر درمان 6

دکتر مسعود قادی پاشا

متخصص پزشکی قانونی

استادیار و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

چهارشنبه

16/06/1401

دکتر علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی

متخصص پزشکی قانونی

17

حقوق و اخلاق بالینی 2

دکتر محمود عباسی 

 متخصص اخلاق پزشکی

دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنج شنبه

17/06/1401

دکترسید عباس سادات حسینی

متخصص پزشکی قانونی

استادیار دانشگاه شهید صدوقی یزد

18


حقوق و اخلاق عصب شناختی 2

 

دکتر محمود عباسی

متخصص اخلاق پزشکی

دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جمعه

18/06/1401

دکتر آرین پتفت

دکترای حقوق عمومی–  حقوق عصب شناختی

استادیار دانشگاه مراغه

19

تعیین کننده های جمعیتی و اجتماعی سلامت 2

دکتر شهره وثوق

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شنبه

19/06/1401

دکتر محمود مشفق

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

،  عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابراهیم اخلاصی 

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

20

جمعیت ایران: تحولات و چشم اندازها 2

دکتر شهره وثوق

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

یکشنبه

20/06/1401

دکتر شهلا کاظمی پور 

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

،  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمود مشفق

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

21

جمعیت و فرهنگ جامعه

دکتر آبتین حیدرزاده

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوشنبه

21/06/1401

دکتر امین کنعانی

دکترای جمعیت شناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

22

جوانی جمعیت و عوامل موثر بر آن

دکتر آبتین حیدرزاده

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سه شنبه

22/06/1401

دکتر میثا نقدی پور

متخصص زنان و زایمان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر صدیقه پاک سرشت

دکترای سلامت باروری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

23

مبانی دینی و فلسفی جوانی جمعیت

دکتر آبتین حیدرزاده

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چهارشنبه

23/06/1401

دکتر محمدرضا نقی پور

دکترای اپیدمیولوژی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر محسن پور محمد

دکترای دین شناسی و فلسفه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

24

تحلیل و تشریح سیاستهای جدید جمعیتی 2

دکتر شهره وثوق

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

پنج شنبه

24/06/1401

دکتر محمود مشفق

دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر  محمد جواد محمودی

دکترای جمعیت شناسی

دانشگاه تهران،  وزارت علوم  

25

ملاحظات فقهی در باروری های پزشکی 2

دکتر محمود عباسی

متخصص اخلاق پزشکی

دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جمعه

25/06/1401

حجة الاسلام و المسلمین دکتر سید طه مرقاتی

متخصص فقه و حقوق اسلامی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 53262

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید