اداره خدمات آموزشی
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12403
بازديدکنندگان امروز: 486
کل بازديدکنندگان: 10794938
بازديدکنندگان آنلاين: 10
زمان بارگزاري صفحه: 0.8424 ثانيه

آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي

مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383

 

(اين آيين‌نامه از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين‌نامه لغو مي‌شود.)

­­

                        تعاريف

فصل اول:           شرايط نام‌نويسي

فصل دوم:          نظام آموزشي

فصل سوم:          واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

فصل چهارم:       حضور و غياب

فصل پنجم:         حذف و اضافه

فصل ششم:         ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

فصل هفتم:         مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

فصل هشتم:        انتقال و جابجايي

فصل نهم:           دانشجوي ميهمان

فصل دهم:          تغيير رشته

فصل يازدهم:      پذيرش واحدهاي درسي

فصل دوازدهم:    فراغت از تحصيل


تعاريف

 

دانشگاه علوم پزشكي

مؤسسه‌اي است آموزشي،‌ پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي‌نمايد.

هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي‌شود.

دانشكده علوم پزشكي

دانشكده علوم پزشكي مؤسسه آموزشي،‌ پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي‌نمايد.

دانشكده

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه حداقل از سه گروه آموزشي تشكيل مي‌شود. مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

آموزشكده در گروه پزشكي

مؤسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروه‌هاي آموزشي در سطح كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي تشكيل مي‌گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته‌هاي تحصيلي در آن داير است.

مؤسسه

مؤسسه‌ در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد، اطلاق مي‌گردد.

گروه آموزشي

عهده‌دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي‌باشد. مثل گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي.

گروه آزمايشي

سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاه‌ها، داوطلبان را بر حسب رشته‌هاي انتخابي به گروه‌هاي خاص تقسيم مي‌كند كه هر يك از اين گروه‌ها، گروه آزمايشي ناميده مي‌شود.

دوره

دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي‌شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره‌هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي‌شوند.

-         كارداني (فوق ديپلم)

-         كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته

-         كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) ناپيوسته

-         دكتري عمومي

-         دكتري تخصصي (Ph.D)

-         تخصص باليني (دستياري)

-         فوق تخصص

اداره آموزش

منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام‌نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع‌آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

استاد

هر عضو هيأت علمي كه مسؤوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد، استاد ناميده مي‌شود.

رشته

رشته يكي از شعب فرعي گروه‌هاي علمي (علوم پزشكي،‌علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي‌انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.

گرايش

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد،‌گرايش ناميده مي‌شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.

دروس

دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش‌نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ تعليم و تدريس به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري ـ عملي، كارآموزي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي‌شود.

تبصره

دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي‌شوند، مستقل از يكديگر تدريس مي‌شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسي كه به صورت نظري ـ عملي نوشته مي‌شوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومي

دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي‌شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته‌هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره‌هاي دكتري عمومي الزامي است.

دروس اختصاصي

اين دروس به دو دسته: دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي‌شود:

الف ـ دروس پايه دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي‌شود.

ب ـ دروس تخصصي رشته دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارايي‌هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي‌شود.

دروس جبراني

در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبلي نگذرانده باشد، موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط، آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

دروس اجباري

دروسي است كه فارغ‌التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي‌باشد.

دروس اختياري

دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه‌هاي آموزشي مي‌توان آنها را از ميان مجموعه‌اي از دروس انتخاب كرد.

دروس پيوسته (پيش‌نياز)

دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است.

دروس جبراني يا اجباري مي‌توانند پيش‌نياز باشند. دروس اختياري نمي‌توانند پيش‌نياز باشند.

دروس مستقل

دروس مستقلي است كه انتخاب آنها منوط به گذراندن درس يا درس‌هاي ديگري نيست.

دروس نظري

دروسي است كه در كلاس درس ارائه مي‌شود.

دروس عملي

دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارت‌هاي باليني يا بخش‌هاي مربوط در دانشكده ارائه مي‌شود.

دروس كارآموزي

دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني) و يا در محيط شبيه‌سازي شده (مركز مهارت‌هاي باليني) براي آموزش مهارت‌هاي علمي ارائه مي‌شود.

دروس كارورزي

دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارت‌هاي علمي ارائه مي‌شود.

دروس كارآموزي در عرصه

دروسي است كه با هدف آموزش مهارت‌هاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي‌شود.


 

فصل اول

شرايط ورود و نام‌نويسي

شرايط ورود

ماده 1) شرايط ورود به دوره‌هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته اعم از دوره‌هاي روزانه و شبانه به شرح زير است:

1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.

2-1- برخورداري از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شواي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.

3-1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي (نظام جديد) از داخل يا خارج از كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزش‌هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي‌شود.

تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش پزشكي كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد، بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعلام شده را ندارد.

تبصره 2: ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش‌دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي حد اكثر تا يك سال پس از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره 3: پرداخت شهريه، دانش‌آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي‌كند.

تبصره 4: در مورد دانشجويان شبانه، به هنگام نام‌نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است.

تبصره 5: چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكلات دانشگاه به دوره شبانه معرفي گردد، از پرداخت هر گونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود.

نام نويسي

ماده 2: پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت‌هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي‌شود، براي نام‌نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذي‌ربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام‌نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام‌نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد، موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده 4: دانشجو در يك زمان حق نام‌نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‌شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه‌هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌هاي تعيين شده به دانشگاه ذي‌ربط بپردازد.

تبصره: دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) از شمول اين آيين‌نامه مستثني و تابع آيين‌نامه و ضوابط مربوط به خود مي‌باشند.

 

فصل دوم

نظام آموزشي

واحد درسي

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاه‌هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارگاهي و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي در عرصه 51 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي تدريس مي‌شود. در مورد رشته‌هايي كه داراي پروژه هستند، مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن توسط استاد مربوط تعيين مي‌شود.

سال تحصيلي

ماده 6: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است. مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است.

تبصره 1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي‌شود.

تبصره 2: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي‌توان درس يا درس‌هايي را در مدتي كوتاه‌تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درس‌ها را اخذ كرده‌اند، تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين‌نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاس‌ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

ماده 7: تمام دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي موظفند برنامه‌هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي را اجرا نمايند.

تبصره: ترتيب دروس با رعايت پيش‌نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي است.

دروس اختياري

ماده 8: دانشگاه‌هاي داراي هيأت مميزه مي‌توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته و به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين‌نامه تجاوز نكند.

ساعات حل تمرين

ماده 9: دانشگاه‌ها مي‌توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تأييد دانشكده و دانشگاه، در هر رشته از دوره‌هاي كارشناسي تا 20 ساعت و در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند. اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي‌شود.

 

فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

تعداد واحد

ماده 10: تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره‌هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابر سرفصل برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي به شرح زير است:

دوره كارداني: 64 تا 68 واحد

دوره كارشناسي پيوسته: 130 واحد

دوره كارشناسي ناپيوسته: 65 واحد

(با توجه به اينكه برنامه آموزشي رشته‌هاي مختلف در دست بازنگري مي‌باشد، لذا تا زماني كه برنامه جديد بازنگري شده ابلاغ نشده است، برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است. توضيح اينكه سقف واحدهاي قبلي براي دوره كارداني 68 تا 72 واحد، كارشناسي پيوسته 130 تا 135 واحد و كارشناسي ناپيوسته 67 تا 70 واحد است.)

ماده 11: هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حد اقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 و حداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند.

تبصره 1: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد، مي‌تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد، حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند. دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد، مي‌تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 2: در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.

تبصره 3: تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

ماده 12: اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي‌باشد.

تبصره 1: در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي در عرصه امكان‌پذير است. همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در كلاس‌هاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط مي‌تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت، در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.

تبصره 3: در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد، با نظر دانشكده مي‌تواندكليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد.

دروس پيش‌نياز دانشگاهي

ماده 13: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه‌ها در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته همه رشته‌هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي‌كند به عنوان دروس پيش‌نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.

تبصره 1: تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش‌نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروه‌هاي آموزشي است.

تبصره 2: سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاه‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پيش‌نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاه‌ها از هر لحاظ، از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

تبصره 4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش‌نياز دانشگاهي را گذرانده باشد، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

طول دوره

ماده 14: حداكثر مدت مجاز در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال و در دوره‌هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند، از دانشگاه مربوط اخراج مي‌شود.

 

فصل چهارم

حضور و غياب

حضور در جلسات درس

ماده 15: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهار هفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از يك دهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند. در غير اين صورت، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌شود.

تبصره 1: غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد، ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي‌شود. در اين حال، رعايت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست. ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌شود.

غيبت در امتحان

ماده 16: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي‌گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

 

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 17: دانشجو مي‌تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند.

تبصره 1: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش‌آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو (ميزان تعيين شده در ماده 15) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 18: در صورت اضطرار، دانشجو مي‌تواند تا پنج هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درس‌هاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقي‌مانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.

ماده 19: حذف كليه درس‌هاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت، آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره: حذف كليه درس‌هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان‌پذير است.

 

فصل ششم

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

معيارهاي ارزيابي

ماده 20: ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليت‌هاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي‌گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.

ماده 21: ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه با توجه به موارد زير انجام مي‌شود:

1-21- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه‌اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط

2-21- حضور مرتب و تمام‌وقت

3-21- دقت و احساس مسؤوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط

4-21- افزايش مهارت و بهره‌گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه

5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم

ماده 22: نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعيين مي‌شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي‌گردد.

ماده 23: حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي‌باشد. دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است. با اين حال، نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي‌شود.

تبصره 1: اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي‌تواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند. با اين حال، نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي‌شود.

تبصره 2: هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري ـ عملي كه يك درس محسوب مي‌شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است. در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد، هرچند معدل به 10 رسيده باشد، در هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود.

ماده 24: در موارد استثنايي، نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي‌شوند، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي‌گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد. بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.

اعلام نمرات

ماده 25: استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.

تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي‌تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت گيرد.

ماده 26: اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ميانگين نمرات

ماده 27: در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي‌شود و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي‌شود.

تبصره 2: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محاسبه نمي‌شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي‌گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محاسبه مي‌شود.

نام‌نويسي مشروط

ماده 28: ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام‌نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه كمتر از 12 واحد و براي دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد. در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از 12 واحد و در دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياي او كتباً اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف، قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي‌اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 29: دانشجويي كه به صورت مشروط نام‌نويسي مي‌كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد در دوره شبانه را ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد باقي‌مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هر صورت، اين تعداد بيش از 20 واحد درسي دردوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد.

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 30: در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب كمتر از 12 باشد، در هر مرحله‌اي از دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي‌شود.

ماده 31: دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي‌شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را ندارد، مي‌تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين‌تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دوره كارداني رشته تحصيلي خود فارغ‌التحصيل شود.

تبصره 1: در صورتي كه مقطع پايين‌تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد، دانشجو مي‌تواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغ‌التحصيل شود.

تبصره 2: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين‌تر، برنامه مصوب و داير نداشته باشد، دانشجو مي‌تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته‌هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، در مقطع پايين‌تر در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود، در مقطع كارداني رشته جديد فارغ‌التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است. حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي‌باشد.

ماده 32: دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي‌شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي‌تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي‌تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است. با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين‌نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

 

فصل هفتم

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي

ماده 33: دانشجو مي‌تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 1 نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

دانشجويان دوره شبانه مي‌توانند در هر يك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 2 نيمسال تحصيلي و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.

تبصره 1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه مي‌باشد.

تبصره 2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي‌شود.

ماده 34: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم‌گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام‌نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد.

تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي‌باشد.

ماده 35: دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته‌هاي علوم پزشكي، مي‌توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده 36: دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد، مي‌توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37: دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي‌شود، مي‌تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره‌مند گردد.

ماده 38: دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي‌شود وپس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد، موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 

فصل هشتم

انتقال و جابجايي

انتقال

ماده 39: انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 40: انتقال دانشجو با توافق دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:

1-40- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-40- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.

4-40- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد.

تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي اجرايي خاص تعهد سپرده‌اند با رعايت شرايط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان‌پذير است.

ماده 41: انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه‌هاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:

1-41- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود .

2-41- بيماري صعب‌العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.

3-41- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط.

تبصره1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است، گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنايي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او مي‌تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده 42: انتقال از دوره‌هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه‌هاي غير حضوري (پيام نور) به دانشگاه‌هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه‌هاي غير دولتي به دانشگاه‌هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 43: دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد.

ماده 44: دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد.

تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي‌شود.

ماده 45: در صورت انتقال، فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است، پذيرفته مي‌شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال، عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقي‌مانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي‌شود.

ماده 46: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود و در آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده  در دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي‌شود.

ماده 47: انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است.

جابجايي

ماده 48: جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار بلامانع است.

1-48- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاه‌هاي مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-48- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت، هر دو دانشجوي متقاضي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.

تبصره 1: براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي اجرايي خاص تعهد سپرده‌اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.

تبصره 2: جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدأ با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است.

تبصره 3: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده‌اند، توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود.

ماده 49: دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدأ تسليم كند.

تبصره 1: دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي‌تواند يك دانشگاه را به عنوان دانشگاه مقصد انتخاب كند.

تبصره 2: تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلاً يك بار منتقل يا جابجا شده‌اند، پذيرفته نخواهد شد.

ماده 50: دانشگاه‌ها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاي تأييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده‌اند، به دانشگاه مقصد ارسال مي‌دارند.

تبصره: جابجايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مردادماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.

ماده 51: از ابتداي شهريورماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام‌نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي‌گردد.

تبصره: جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.

 

فصل نهم

دانشجوي ميهمان

ماده 52: در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي‌تواند با موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد.

تبصره: ميهماني از دوره‌هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه‌هاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاه‌هاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.

ماده 53: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 54: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود، بلامانع است.

ماده 55: هر دانشجو در هر رشته مي‌تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه به طور تمام‌وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، چه به صورت تمام‌وقت و چه به صورت تك‌درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره: انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام‌وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 56: واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي‌گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي‌باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است، بايد مجدداً بگذراند.

ماده 57: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر مي‌شود.

 

فصل دهم

تغيير رشته

ماده 58: دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي‌تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته‌اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد:

1-58- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-58- حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3-58- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين‌ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

4-58- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1: تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است.

تبصره 2: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان‌پذير است.

تبصره 3: تغيير رشته به رشته‌هايي كه در ضوابط آنها شرايط خاصي پيش‌بيني ‌شده است،‌ موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره 4: دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي‌تواند تغيير رشته دهد.

ماده 59: تغيير رشته در مقاطع هم‌سطح صورت مي‌گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين‌تر امكان‌پذير است.

ماده 60: در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد. پس از ثبت‌نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره 1: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي‌شود و حق تغيير رشته  تا پايان دوره از وي سلب مي‌شود.

تبصره 2: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي‌باشد.

تغيير رشته توأم با انتقال

ماده 61: در صورتي كه دانشجو هم‌زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توأم با انتقال بلامانع است.

تبصره: تغيير رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بلامانع است.

ماده 62:‌ دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل‌سازي مي‌شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي‌شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد، حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي‌شود ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، ‌بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي‌ مي‌ماند. در اين صورت، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً‌ به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي‌شود.

ماده 63:‌ متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده 64:‌ تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است. در اين حال، براي اين گونه دانشجويان، حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته مي‌شود.

تغيير رشته اضطراري

ماده 65:‌ چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه‌اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره‌گيري از كارايي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و مي‌تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 58 به استثناي بند 1 معاف خواهد بود.

تبصره:‌ در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته‌هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي‌تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته‌اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

 

فصل يازدهم

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 66:‌ معادل‌سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلاً در دانشگاه‌ها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:

1-66- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2-66- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.

3-66- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

4-66- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1:‌ معادل‌سازي دروس تخصصي در مقاطع هم‌سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين‌تر امكان‌پذير است.

تبصره 2:‌ معادل‌سازي و پذيرفتن دروس توسط گروه‌هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي‌شود.

تبصره 3:‌ نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي‌شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 4:‌ به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي‌شود.

 

فصل دوازدهم

فراغت از تحصيل

ماده 67:‌ ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند. در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درس‌هايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته در 2 نيمسال تحصيلي مجدداً انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي‌شود.

تبصره 1:‌ در صورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي به 12 رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي‌تواند فارغ‌التحصيل شود. در صورتي كه ميانگين كل وي به 12 نرسيده باشد، چنانچه دانشجوي مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته باشد، از تحصيل محروم و اخراج مي‌شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلا در آن درس نمره قبولي كسب نموده، بايستي مجدداً آن درس را با رعايت مفاد ماده 67 تكرار نمايد.

تبصره 2:‌ دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور دراين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد، براساس ماده 31 و تبصره‌هاي آن اقدام مي‌گردد.

ماده 68:‌ دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين‌نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ‌التحصيل آن دوره شناخته مي‌شود.

 

تبصره 1:‌ تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي‌شود.

تبصره 2: با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.

تبصره 3:‌ قيد كلمه شبانه در مدرك فراغت از تحصيل دانش‌آموختگان دوره‌هاي شبانه الزامي است.

ماده 69: اين آيين‌نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 84-83 وارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌شوند، لازم‌الاجرا است و از اين تاريخ به بعد، تمام آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي‌شود.