اداره خدمات آموزشی
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 13328
بازديدکنندگان امروز: 477
کل بازديدکنندگان: 10794929
بازديدکنندگان آنلاين: 9
زمان بارگزاري صفحه: 0.9828 ثانيه

 

آيين‌نامه آموزشي دوره‌ دكتري عمومي پزشكي

مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383

 

(اين آيين‌نامه از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين‌نامه لغو مي‌شود.)

 

                                    تعاريف

فصل اول:                       شرايط ورود و نام‌نويسي

فصل دوم:                      نظام آموزشي

فصل سوم:                      واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

فصل چهارم:                   حضور و غياب

فصل پنجم:                     حذف و اضافه

فصل ششم:                     ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

فصل هفتم:                     مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

فصل هشتم:                    انتقال و جابجايي

فصل نهم:                       دانشجوي ميهمان

فصل دهم:                      تغيير رشته

فصل يازدهم:                  پذيرش واحدهاي درسي

فصل دوازدهم:                پايان‌نامه

فصل سيزدهم:                 فراغت از تحصيل


تعاريف

 

تعاريف زير در آيين‌نامه‌هاي كليه مقاطع تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي‌باشد و جزء لاينفك آيين‌نامه‌ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

دانشگاه علوم پزشكي

مؤسسه‌اي است آموزشي،‌ پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي‌نمايد.

هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي‌شود.

دانشكده علوم پزشكي

دانشكده علوم پزشكي مؤسسه آموزشي،‌ پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي‌نمايد.

دانشكده

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه حداقل از سه گروه آموزشي تشكيل مي‌شود. مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

آموزشكده در گروه پزشكي

مؤسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروه‌هاي آموزشي در سطح كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي تشكيل مي‌گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته‌هاي تحصيلي در آن داير است.

مؤسسه

مؤسسه‌ در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد، اطلاق مي‌گردد.

گروه آموزشي

عهده‌دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي‌باشد. مثل گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي.

گروه آزمايشي

سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاه‌ها، داوطلبان را بر حسب رشته‌هاي انتخابي به گروه‌هاي خاص تقسيم مي‌كند كه هر يك از اين گروه‌ها، گروه آزمايشي ناميده مي‌شود.

دوره

دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي‌شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره‌هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي‌شوند.

-         كارداني (فوق ديپلم)

-         كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته

-         كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) ناپيوسته

-         دكتري عمومي

-         دكتري تخصصي (Ph.D)

-         تخصص باليني (دستياري)

-         فوق تخصص

اداره آموزش

منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام‌نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع‌آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

استاد

هر عضو هيأت علمي كه مسؤوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد، استاد ناميده مي‌شود.

رشته

رشته يكي از شعب فرعي گروه‌هاي علمي (علوم پزشكي،‌علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي‌انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.

گرايش

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد،‌گرايش ناميده مي‌شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.

دروس

دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش‌نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ تعليم و تدريس به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري ـ عملي، كارآموزي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي‌شود.

تبصره

دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي‌شوند، مستقل از يكديگر تدريس مي‌شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسي كه به صورت نظري ـ عملي نوشته مي‌شوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومي

دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي‌شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته‌هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره‌هاي دكتري عمومي الزامي است.

دروس اختصاصي

اين دروس به دو دسته: دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي‌شود:

الف ـ دروس پايه دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي‌شود.

ب ـ دروس تخصصي رشته دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارايي‌هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي‌شود.

دروس جبراني

در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبلي نگذرانده باشد، موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط، آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

دروس اجباري

دروسي است كه فارغ‌التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي‌باشد.

دروس اختياري

دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه‌هاي آموزشي مي‌توان آنها را از ميان مجموعه‌اي از دروس انتخاب كرد.

دروس پيوسته (پيش‌نياز)

دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است.

دروس جبراني يا اجباري مي‌توانند پيش‌نياز باشند. دروس اختياري نمي‌توانند پيش‌نياز باشند.

دروس مستقل

دروس مستقلي است كه انتخاب آنها منوط به گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست.

دروس نظري

دروسي است كه در كلاس درس ارائه مي‌شود.

دروس عملي

دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخش‌هاي مربوط در دانشكده ارائه مي‌شود.

دروس كارآموزي

دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني) و يا در محيط شبيه‌سازي شده (مركز مهارت‌هاي باليني) براي آموزش مهارت‌هاي علمي ارائه مي‌شود.

دروس كارورزي

دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارت‌هاي علمي ارائه مي‌شود.

دروس كارآموزي در عرصه

دروسي است كه با هدف آموزش مهارت‌هاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي‌شود.


 

فصل اول

شرايط ورود و نام‌نويسي

شرايط ورود

ماده 1) شرايط ورود به دوره دكتري عمومي پزشكي به شرح زير است:

1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.

2-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم) و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد) از داخل يا خارج كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آموزش‌هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4-1- برخورداري از سلامت كامل تن و روان بر اساس ضوابط مصوب شواي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي.

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي‌شود.

تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش پزشكي كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي دوره دكتري عمومي برخوردار نباشد، بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي را ندارد.

تبصره 2: ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش‌دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي حد اكثر تا يك سال پس از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره 3: پرداخت شهريه، فارغ‌التحصيلان دوره دكتري عمومي پزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي‌كند.

ماده 2: پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت‌هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي‌شود، براي نام‌نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام‌نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام‌نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد، موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده 4: دانشجوي دوره دكتري پزشكي عمومي در يك زمان حق نام‌نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت. در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع، از ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‌شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه‌هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره: دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين‌نامه و ضوابط مربوط به خود مي‌باشند.

 

فصل دوم

نظام آموزشي

ماده 5: آموزش دوره دكتري عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است.

ماده 6: در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.

ماده 7: هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي (يا آزمايشگاهي) 34 ساعت، كارآموزي 51 ساعت و كارورزي 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي تدريس مي‌شود.

ماده 8: برنامه دوره دكتري عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است:

            مرحله اول: دروس عمومي و علوم پايه

            مرحله دوم: نشانه‌شناسي و فيزيوپاتولوژي

            مرحله سوم: كارآموزي باليني

            مرحله چهارم: كارورزي

ماده 9: در مراحل اول و دوم دوره دكتري عمومي پزشكي هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات، يك دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر 6 هفته آموزشي با رعايت مفاد ماده 7 است.

تبصره 1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمي‌شود.

تبصره 2: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي‌توان درس يا درس‌هايي را در مدتي كوتاه‌تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درس‌ها را اخذ كرده‌اند، تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 7 اين آيين‌نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاس‌ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

ماده 10: در دوره باليني (مراحل سوم و چهارم)، هر سال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش باليني و دروس تئوري مربوطه است. تعداد بخشهاي دوره باليني در طول هر سال تحصيلي، با توجه به مدت زمان لازم براي آموزش هر بخش، توسط شوراي آموزشي دانشگاه تعيين مي‌شود.

ماده 11: كليه دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي موظفند برنامه‌هاي درسي و سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي را اجرا نمايند.

تبصره 1: ترتيب دروس با رعايت پيش‌نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي است. بديهي است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايه و جامع پيش‌كارورزي از طرف وزارت متبوع تعيين مي‌شود.

تبصره 2: آن دسته از دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتري عمومي پزشكي فارغ‌التحصيل داشته‌اند، در صورت تأييد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه مي‌توانند با توجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره، به برنامه مصوب اضافه كنند.

ماده 12: در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي‌شود و قبولي در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدي مي‌باشد.

تبصره 1: شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پايه و درسهاي عمومي) و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است. با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك درس عمومي باقيمانده داشته باشد، مي‌تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي، درس باقي‌مانده را در دوره بعدي بگذراند، بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است، در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام شده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي‌نمايد. در صورتي كه بعد از اعلام نمره، دانشجو در آن درس مردود نشده باشد يا علي‌رغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان‌لم‌يكن مي‌باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

ماده 13: شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي محروم مي‌شود.

تبصره 1: غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي‌شود.

تبصره 2: دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي‌شود، مي‌تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره‌هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي‌شوند، مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/82، به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد.

ماده 14: قبولي در كليه درسهاي مرحله دوم و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله، شرط ورود به مرحله سوم است.

ماده 15: كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبتهاي بهداشتي درماني سرپايي در درمانگاه‌هاي بيمارستان‌ها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آموزش بر بالين بيماران بستري و درسهاي نظري است.

تبصره 1: در طول دوره كارآموزي، گذراندن 20 ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب براي كليه دانشجويان الزامي است.

تبصره 2: حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بيماران بستري در بيمارستان‌ها نبايد از 50% دوره كارآموزي بيشتر باشد.

ماده 16: در پايان مرحله سوم آزمون جامع پيش كارورزي برگزار مي‌شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است.

تبصره 1: شرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي، قبولي در كليه درسها و بخشهاي مرحله كارآموزي باليني، كسب ميانگين كل 14 از مرحله سوم و ثبت موضوع پايان‌نامه مي‌باشد.

تبصره 2: چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشهايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع پيش كارورزي اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي‌نمايد. در صورتي كه بعد از اعلام نمره، دانشجو در آن درس يا بخش مردود شده باشد يا عليرغم قبولي ميانگين كل مرحله سوم به 14 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي‌باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تاكسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

تبصره 3: قبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي، بر اساس رتبه‌اي كه با توجه به فرمول زير:

نمره تراز شده آزمون پيش كاروزي بر اساس ميانگين + (ميانگين سه مرحله اول × 2)

3

كسب مي‌كنند، در انتخاب بخشهاي موجود، براي گذراندن مرحله كارورزي، حق تقدم خواهند داشت.

براي مثال، چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي 15 و نمره او در آزمون پيش كاروزي 180 از  200 باشد (نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي او بر اساس ميانگين  18 مي‌شود)، رتبه او بر اساس فرمول بالا، به صورت زير محاسبه مي‌شود:

16 =

18 + (2 × 15)

3

ماده 17: شركت در امتحان جامع پيش‌كارورزي تا سه نوبت مجاز است.

تبصره: دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پيش‌كاروزي از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي‌شوند، مي‌توانند بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به يكي از مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهند.

ماده 18: طول دوره كارورزي 18 ماه مي‌باشد و گذراندن 17 ماه كاروزي طبق برنامه مصوب براي كارورزان الزامي است. دانشجو در طول دوره كارورزي مي‌بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

 

فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

ماده 19: حداقل تعداد واحدهاي درسي براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي، طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه‌ريزي است.

ماده 20: دانشجو در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم دكتري عمومي پزشكي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي انتخاب نمايد.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد، مي‌تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد، حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 3: در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل اول و دوم را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد، با تأييد دانشكده مي‌تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند.

تبصره 4: در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از  6 واحد درسي نمي‌باشد.

ماده 21: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه‌ها كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي‌كند، به عنوان دروس پيش‌نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.

تبصره 1: تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش‌نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروه‌هاي آموزشي است.

تبصره 2: ارائه دروس پيش‌نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاه‌ها از هر لحاظ، ازجمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

تبصره 3: سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاه‌هاي ذيربط قرار مي‌دهد.

تبصره 4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش‌نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

ماده 22: حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي 10 سال است كه 5 سال اول به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و 5 سال باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.

تبصره 1: دانشجويي كه نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش پزشكي از امتحان جامع علوم پايه، نمره قبولي كسب كند و يا در مدت 5 سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشكي را به پايان برساند، از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي‌شود و در صورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانيده حداقل 10 باشد، مي‌تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهد.

تبصره 2: دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره باليني به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي را به پايان برساند، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 12 ماه ديگر قابل تمديد است، مشروط بر آنكه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد.

 

فصل چهارم

حضور و غياب

ماده 23: حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات غيبت محسوب مي‌شود.

ماده 24: ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهار هفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و كارآموزي و كارورزي از يك دهم مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند. در غير اين صورت، نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب مي‌شود.

تبصره 1: غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 24، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش، بيش از ميزان تعيين شده در ماده 24 باشد، ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي‌شود. در اين حال، رعايت حداقل 12 واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌شود.

ماده 25: غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس يا بخش موجب حذف آن درس يا بخش مي‌گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

 

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 26: دانشجو مي‌تواند در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نيمسال، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و يا دو درس ديگر اخذ نمايد، يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر در ماده 20 تجاوز نكند.

تبصره 1: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش‌آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو (ميزان تعيين شده در ماده 24) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.

تبصره 2: حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان‌پذير نيست.

ماده 27: در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي‌تواند تا 5 هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي، فقط يكي از درس‌هاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر اينكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقي‌مانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 28: حذف كليه درس‌هاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت، آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره: حذف كليه درس‌هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان‌پذير است.

ماده 29: حذف و تعويض بخش در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي در صورت تأييد شوراي آموزشي دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آموزش دانشكده مجاز است.

 


فصل ششم

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ماده 30: ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليت‌هاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي‌گيرد و استاد يا اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

ماده 31: ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره‌هاي كارآموزي باليني و كاررورزي با توجه به موارد زير انجام مي‌شود:

1-31- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه‌اي و حفظ شؤون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران، مراجعين و كاركنان بخش

2-31- حضور مرتب و تمام‌وقت در بخش، كلاس‌هاي مربوط و انجام كشيك‌هاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش

3-31- دقت و احساس مسؤوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران

4-31- افزايش مهارت و بهره‌گيري دانشجو از دوره‌هاي كارآموزي باليني و كارورزي

5-31- شركت در امتحان پاياني بخش و كسب نمره لازم

ماده 32: برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و درسهاي نظري دوره كارآموزي باليني الزامي است.

تبصره: امتحان بخشهاي باليني در دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي در پايان هر بخش انجام مي‌شود.

ماده 33: نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در مواد 30 و 31 به صورت نمره تعيين مي‌شود و نمره دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي‌شود.

ماده 34: حداقل نمره قبولي در درس‌هاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي 10 و حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل 12 مي‌باشد. حداقل نمره قبولي در هريك از درسهاي نظري مرحله كارآموزي باليني و بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي 12 است و حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل 14 مي‌باشد. دانشجويي كه در هر يك از درسها يا بخشها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخش است. با اين حال، نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي‌شود.

تبصره: هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري ـ عملي كه يك درس محسوب مي‌شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است. در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا نمره يكي از آنها از 8 كمتر باشد، هرچند معدل به 10 رسيده باشد، در هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود.

ماده 35: استاد يا اساتيد هر درس يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو در آن درس يا بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده تسليم نمايند.

تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي‌تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده 36: اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ماده 37: در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي نيز ميانگين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس ضرب مي‌شود و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي‌شود.

تبصره 2: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي‌شود. نمرات درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني مي‌گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب مي‌شود.

ماده 38: ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي نبايد از 12 كمتر باشد، در غير اين صورت، نام‌نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد. در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو، يا نيمسال آخر در هر يك از مراحل آموزش پزشكي، تعداد واحدها كمتر از 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام‌نويسي دانشجو را هر بار كتباً به وي و اولياي او اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند. با اين وصف، قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي‌اطلاعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 39: دانشجويي كه به صورت مشروط نام‌نويسي مي‌كند حتي در نيمسال آخر در هر يك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال آخر تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي، با توجه به تعداد واحد باقي‌مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، تصميم‌گيري در خصوص ارائه واحد بيش از 14 واحد درسي به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هر صورت، اين تعداد بيش از 20 واحد نبايد باشد.

ماده 40: دانشجويي كه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي براي سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي‌شود و چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده است، حداقل 10 باشد، مي‌تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده 41: ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل اول و دوم پزشكي نبايد از 12 و ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از 14 كمتر باشد. دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانيگن كل كمتر از حد تعيين شده باشد، در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي‌تواند درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده است، تكرار كند. در غير اين صورت، حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت. بديهي است كه نمرات تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شد.

تبصره 1: در صورتي كه دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات كمتر از 14 را جهت جبران كمبود ميانگين هر يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نموده و نمرات بالاتر از 14 كسب كرده و ليكن كمبود ميانگين آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي مي‌تواند مجدداً همان درسها و بخشها را عليرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شود. بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

تبصره 2: در صورتي كه دانشجويي تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس يا بخش ملاك عمل است و دانشجو مي‌تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد، دانشجو در آن درس يا بخش مردود است و عليرغم اينكه قبلا نمره قبولي كسب نموده، بايستي مجدداً آن درس يا بخش را تكرار نمايد.

تبصره 3: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند، يا علي‌رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده است حداقل 10 باشد، مي‌تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده 42: دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي‌شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي‌تواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري به غير از رشته قبلي خود شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي‌تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است. با برنامه رشته جديد تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

 

فصل هفتم

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 43: دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي‌تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكي حداكثر 2 نيمسال متوالي يا متناوب و در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي حداكثر تا سقف 6 ماه متوالي با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

تبصره 1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي آموزشي دانشگاه مي‌باشد.

تبصره 2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي‌شود.

تبصره 3: دانشجو در مرحله كارورزي مي‌بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

ماده 44: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نويسي هر نيمسال براي هر يك از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش براي هر يك از مراحل سوم و چهارم، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم‌گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام‌نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ كند.

تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي‌باشد.

ماده 45: دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي‌توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده 46: دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد، مي‌توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ماده 47: دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. در اين صورت، دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي‌شود وپس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد، موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 

فصل هشتم

انتقال و جابجايي

ماده 48: انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 49: انتقال دانشجو با توافق دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:

1-49- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-49- متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

3-49- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.

4-49- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد.

5-49- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي اجرايي خاص تعهد سپرده‌اند با رعايت شرايط ماده 49 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان‌پذير است.

ماده 50: در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده، خارج از شرايط مذكور در ماده 49 (به استثناي شرط 1) انجام مي‌شود:

1-50- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود .

2-50- بيماري صعب‌العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.

3-50- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط.

تبصره1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است، گواهي اشتغال و سكونت او بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنايي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او مي‌تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده 51: انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه‌هاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 50.

ماده 52: انتقال دانشجو از دانشگاه‌هاي غير دولتي به دانشگاه‌هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 53: انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي تابع ضوابط و آيين‌نامه مربوط به خود مي‌باشد.

ماده 54: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور، تابع ضوابط و آيين‌نامه مربوط به خود مي‌باشد.

ماده 55: دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد.

ماده 56: دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را به همراه درخواست و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام دارد.

تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي‌شود.

ماده 45: در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است، پذيرفته مي‌شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال، عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقي‌مانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره 1: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي‌شود.

تبصره 2: عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله‌اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارد.

ماده 58: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود و در آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده  در دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي‌شود.

ماده 58: انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است.

جابجايي

مواد و تبصره‌هاي مربوط به جابجايي با توجه به ممنوع شدن آن توسط شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي، حذف گرديد.

 

 فصل نهم

دانشجوي ميهمان

ماده 64: در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي‌تواند با موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد.

تبصره: ميهماني از دوره‌هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه‌هاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاه‌هاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.

ماده 65: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 66: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور از 10 واحد كمتر باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود، بلامانع است.

تبصره: انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام‌وقت بايستي با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 67: تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تكدرس يا به صورت تمام‌وقت) در يك يا چند دانشگاه مي‌گذراند، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره 1: واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي‌گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور مي‌گردد.

تبصره 2: حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي‌باشد. واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است، بايد مجدداً بگذراند.

ماده 68: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي‌شود.

 

فصل دهم

تغيير رشته

ماده 69: دانشجوي دوره دكتري پزشكي در طول دوران تحصيل خود مي‌تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگر تغيير رشته دهد:

1-69- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-69- حداقل يك ششم و حداكثر يك سوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3-69- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

4-69- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1: تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي‌شوند، بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 صورت مي‌گيرد.

تبصره 2: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان‌پذير است.

تبصره 3: تغيير رشته به رشته‌هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش‌بيني ‌شده است،‌ موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره 4: دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار مي‌تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده.

ماده 70: تغيير رشته در مقاطع هم‌سطح صورت مي‌گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين‌تر با رعايت مقررات ماده 69 امكان‌پذير است.

ماده 71: در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد. پس از ثبت‌نام، اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره 1: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات آموزشي رشته قبلي مي‌باشد.

تبصره 2: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي‌شود و حق تغيير رشته  تا پايان دوره از وي سلب مي‌شود.

ماده 72: در صورتي كه دانشجو هم‌زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توأم با انتقال بلامانع است.

تبصره: تغيير رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بلامانع است.

ماده 73:‌ دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل‌سازي مي‌شود و فقط درسهايي از وي پذيرفته مي‌شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد، حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي‌شود ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، ‌بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي‌ مي‌ماند. در اين صورت، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً‌ به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهدشد.

تبصره 2: در صورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي‌شود.

ماده 74:‌ متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همراه مدارك لازم، حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

ماده 75:‌ چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه‌اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي و يا امكان بهره‌گيري از كارايي حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي را ندارد و مي‌تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 69 (به استثناي بند يك) معاف خواهد بود.

تبصره:‌ در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته‌هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي‌تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته‌اي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

 

فصل يازدهم

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 76:‌ معادل‌سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلاً در دانشگاه‌ها با ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايط زير مجاز است:

1-76- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2-76- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.

3-76- محتواي آموزشي درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي ذيربط حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.

4-76- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

تبصره 1:‌ معادل‌سازي دروس تخصصي در مقاطع هم‌سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين‌تر امكان‌پذير است.

تبصره 2:‌ معادل‌سازي و پذيرفتن درسها توسط گروه‌هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي‌شود.

ماده 77:‌ نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي‌شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره:‌ به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي‌شود.

فصل دوازدهم

پايان‌نامه

ماده 78: پايان‌نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

ماده 79: دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي مي‌بايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از شركت درامتحان جامع پيش‌كارورزي موضوع پايان‌نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان‌نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان‌نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش‌كارورزي نمي‌باشند.

ماده 80: استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده تعيين مي‌گردد.

تبصره 1: رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است. در موارداستثنايي با تأييد شوراي پژوهشي دانشكده مي‌توان از اعضاي هيأت علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره 2: در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي‌تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

ماده 81: در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي‌شود.

تبصره: سقف تعداد پايان‌نامه‌هاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي‌شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيأت علمي دانشكده مربوطه در عدد 2 به دست مي‌آيد در دانشكده‌هايي كه تعداد اعضاي هيأت علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان‌نامه هر عضو هيأت علمي عدد كمي خواهد شد، هر عضو هيأت علمي بر اساس مرتبه دانشگاهي وي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداكثر 3 پايان‌نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور همزمان مي‌تواند راهنمايي نمايد.

ماده 82: انتخاب موضوع پايان‌نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

ماده 83: موضوع پايان‌نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان‌نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

تبصره: درموارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان‌نامه با عنوان و محتواي مشابه بلامانع است.

ماده 84: هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان‌نامه انتخاب نمايد.

تبصره: انتخاب موضوع پايان‌نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر 3 نفر) پس از تأييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي‌باشد.

الف: حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب: تقسيم‌بندي موضوع تحقيق به گونه‌اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان‌نامه را عهده‌دار شوند.

ماده 85: جهت ثبت موضوع پايان‌نامه بايد مراحل ذيل طي شود:

الف: انتخاب موضوع پايان‌نامه با هدايت استاد راهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان‌نامه توسط معاونت پژوهشي مربوطه

ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه در گروه آموزشي مربوطه

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان‌نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده

ه‏‎: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان‌نامه

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان‌نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد.

ماده 86: هر پايان‌نامه بايد حاوي موارد زير باشد:

الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه‌گيري)

ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش، اطلاعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار (نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري، روش جمع‌آوري اطلاعات، روش تجزيه و تحليل داده‌ها و انواع آزمون‌هاي آماري و مراحل انجام كار).

ز: نتايج (استفاده از آزمون‌هاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج)

و: بحث و نتيجه‌گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات، بررسي نقايص و محدوديت‌هاي پژوهش، نتيجه‌گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)

هـ: مراجع

ماده 87: نگارش پايان‌نامه به زبان انگليسي بلامانع مي‌باشد ولي لازم است علاوه بر چكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

ماده 88: هيأت داوران كه مسؤوليت تصميم‌گيري نهايي در مورد پايان‌نامه‌ها را بر عهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1- استاد راهنما

2- استاد مشاور (در صورت وجود)

3- نماينده شوراي پژوهشي دانشكده

4- نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان‌نامه

5- يك عضو از اعضاي هيأت علمي يا محققان، متخصصان و صاحبنظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه

تبصره: مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيأت علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده مي‌تواند مربي باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

ماده 89: ارزشيابي پايان‌نامه‌ها توسط هيأت داوران در مقياس نمره‌گذاري از صفر تا بيست صورت مي‌گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي‌شوند.

       ¨         عالي                   پايان‌نامه‌هاي با نمره 19 تا 20

       ¨         بسيار خوب           پايان‌نامه هاي با نمره 17 تا 99/18

       ¨         خوب                   پايان‌نامه هاي با نمره 14 تا 99/16

       ¨         غير قابل قبول        پايان‌نامه هاي با نمره كمتر از 14

تبصره: پايان‌نامه‌هايي مي‌توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از مجلات علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در اين مجلات ارائه نمايند. بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان‌نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.

ماده 90: كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان‌نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي‌باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان‌نامه خود دفاع و نمره قابل قبولي كسب نمايد، علي‌رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

ماده 91: تعداد واحدها و نمره پايان‌نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

ماده 92: زمان فارغ‌التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود از جمله پايان‌نامه را گذرانده باشد (هر كدام كه مؤخر باشد).

ماده 93: كليه حقوق مكتسب از پايان‌نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 94: يك نسخه از خلاصه هر پايان‌نامه مي‌بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره‌برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.

 

فصل سيزدهم

فراغت از تحصيل

ماده 95:‌ دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي و پايان‌نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين‌نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ‌التحصيل دوره دكتري عمومي پزشكي شناخته مي‌شود.

ماده 96: اين آيين‌نامه در 13 فصل، 96 ماده و 94 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 به تصويب رسيد و از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي‌شوند، لازم‌الاجرا است و از تاريخ اجرا كليه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي‌شود.