اداره خدمات آموزشی
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11902
بازديدکنندگان امروز: 2890
کل بازديدکنندگان: 12068054
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.2030 ثانيه

آيين‌نامه دوره‌هاي آموزش‌ دستيار تخصصي‌

ماده 1: تعريف‌ دوره‌ دستياري باليني پزشكي‌

دوره‌ دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني يكي از مقاطع‌ تحصيلات‌ عالي دانشگاهي (Academic) است‌، كه‌ متقاضيان‌ واجد شرايط‌ با داشتن‌ مدرك‌ دكتراي پزشكي عمومي (M.D) ، پس‌ از موفقيت‌ در امتحان‌ پذيرش‌ دستياري و گذراندن‌ دوره‌هاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات‌ لازمه‌ (تكويني و نهايي‌)، موفق‌ به‌ اخذ مدرك‌ تخصصي در رشتة‌ مربوطه‌ مي‌گردند.

ماده 2: تعريف‌ دستيار

دستيار به‌ فردي اطلاق‌ مي‌شود كه‌ با داشتن‌ مدرك‌ دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش‌ در امتحان‌ ورودي دستياري‌، جهت‌ آموزش‌هاي نظري و كسب‌ مهارت‌هاي عملي در يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي‌، طي مدت‌ زمان‌ مشخصي كه‌ براي آن‌ دوره‌ از طريق‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي تصويب‌ شده‌ است‌، به‌ امر تحصيل‌، آموزش‌، پژوهش‌ و انجام‌ فعاليت‌هاي كارورزي تخصصي اشتغال‌ مي‌ورزد.

ماده 3: هدف‌ دوره‌ دستياري‌:

تربيت‌ پزشك‌ متخصص‌ و متعهد در رشته‌هاي مورد نياز كشور جهت‌ كسب‌ مهارت‌هاي نظري و عملي‌، آموزش‌ پزشكي‌، تعميم‌ و گسترش‌ بهداشت‌ در جامعه‌، امور درماني و انجام‌ فعاليت‌هاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش‌ پزشكي است‌.

ماده 21: اخذ تعهد از پذيرفته‌شدگان‌

از پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌ ورودي دستياري به‌ استثناي مشمولين‌ سهمية‌ مناطق‌ محروم‌، توسط‌ دانشگاه‌ها تعهد عام‌ اخذ خواهد شد. تعيين‌ محل‌ خدمت‌ دستياران‌ پس‌ از فارغ‌التحصيلي به‌ عهدة‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي مي‌باشد.

ماده 22: ثبت‌نام

پذيرفته‌شدگان‌ قطعي دستياري موظفند از اول‌ لغايت‌ 15 شهريورماه‌ سال‌ مربوطه‌، به‌ دانشگاه‌هاي ذي‌ربط‌ مراجعه‌ و طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌نام‌، سپردن‌ تعهد محضري و ارائه مدارك‌ لازمي كه‌ از سوي دانشگاه‌ تعيين‌ شده، اقدام‌ نمايند.

تبصره‌ 1: ثبت‌نام‌ قطعي داوطلبيني كه‌ تا پايان‌ شهريورماه‌ فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند و يا خدمات‌ قانوني و نظام‌ وظيفه‌ را به‌ پايان‌ مي‌رسانند، در پايان‌ شهريور ماه‌ صورت‌ مي‌گيرد. در هر صورت،‌ مراجعة‌ پذيرفته‌شدگان‌ جهت‌ اعلام‌ وضعيت‌ در تاريخ‌ فوق‌الذكر (اول‌ تا 15 شهريور) الزامي است‌.

ماده 23: مدت‌ ارزش‌ قبولي پذيرفته‌شدگان‌

ارزش‌ قبولي علمي در آزمون‌ پذيرش‌ دستياري براي رشته‌هاي تخصصي‌، حداكثر تا 15 شهريورماه‌ سال‌ مربوطه‌ خواهد بود.

تبصره‌ 1: چنانچه‌ پذيرفته‌شدگان‌ تا 15 شهريورماه‌ به‌ هر دليل‌ جهت‌ ثبت‌نام‌ به‌ دانشگاه‌ مراجعه‌ ننمايند، منصرف‌ قطعي تلقي شده‌، اسامي افراد جايگزين‌ حداكثر تا تاريخ‌ 10 آبان‌ماه‌ از سوي دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي اعلام‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2: ارزش‌ قبولي علمي آزمون‌ پذيرش‌ دستياري افراد جايگزين‌ حداكثر تا 30 آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد. در صورتي كه‌ شروع‌ دوره‌ دستياري اين‌ افراد تا تاريخ‌ 30 آبان‌ماه‌ سال‌ مورد نظر باشد، با رعايت‌ مقررات‌ مي‌توانند در همان‌ سال‌ تحصيلي در آزمون‌ ارتقاي 1 به‌ 2 شركت‌ نمايند.

ماده 24: زمان‌ شروع‌ دوره‌

كلية‌ پذيرفته‌شدگان‌ پس‌ از انجام‌ ثبت‌نام‌ قطعي موظف‌ مي‌باشند كه‌ از اول‌ مهرماه‌ سال‌ مربوطه‌، دوره‌ دستياري را شروع‌ نمايند (به‌ استثناي تبصره‌ 1 ماده‌ 23).

ماده 25: ممنوعيت‌ استفاده‌ از مرخصي در شروع‌ دوره‌

دستياران‌ پذيرفته‌شده‌ در 6 ماهة‌ اول‌ شروع‌ به‌ تحصيل‌ مجاز به‌ استفاده‌ از مرخصي بدون‌ دريافت‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي يا تعويق‌ دوره‌ نمي‌باشند.

ماده 27: مهلت‌ انصراف‌ بدون‌ غرامت‌ و اعلام‌ جايگزين‌

انصراف‌ دستياران‌ تا بيستم‌ مهرماه‌ سال‌ تحصيلي شروع‌ دوره‌، با اطلاع‌ دانشگاه‌ و در نظر گرفتن‌ محروميت‌ يك ساله‌ از شركت‌ در آزمون‌ بلامانع‌ است‌ و غرامت‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

تبصره‌ 2: ارزش‌ قبولي علمي آزمون‌ پذيرش‌ دستياري افراد جايگزين‌ حداكثر تا سي‌ام‌ آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد.

ماده 28: انصراف‌ و محروميت‌ يك‌ ساله‌ از پذيرش‌

پس‌ از اعلام‌ نتيجة‌ آزمون‌، پذيرفته‌شدگان‌ اصلي و جايگزين‌ در صورت‌ انصراف‌ در هر زمان‌ يا عدم‌ ثبت‌نام‌ در موعد مقرر يا عدم‌ شروع‌ دوره،‌ مشمول‌ يك‌ سال‌ محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌هاي دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني پزشكي خواهند شد.

تبصره‌ 1: انصراف‌ قطعي منوط‌ به‌ اراية‌ تسويه‌ حساب‌ با دانشگاه‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2: در صورتي كه‌ شركت‌ كنندگاني كه‌ در مرحله‌ اصلي پذيرش‌ دستيار دوره‌هاي آموزش‌ تخصصي پذيرفته‌ نشده‌اند، حداكثر تا پايان‌ مرداد ماه‌ قبل‌ از شروع‌ سال‌ تحصيلي مربوطه‌ از شركت‌ در فرآيند پذيرش‌ در مرحله‌ جايگزيني كتباً اعلام‌ انصراف‌ نمايند، محروميت‌ يك ساله‌ شامل‌ آنان‌ نمي‌شود.

تبصره‌ 3: محروميت‌ يك ساله‌ از زمان‌ اعلام‌ انصراف‌ قطعي به‌ مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره‌ 4: هر گونه‌ انصراف‌ از تحصيل‌ بعد از اعلام‌ قبولي تا پايان‌ سه‌ ماه‌ اول‌ دوره‌ دستياري‌، انصراف‌ قطعي تلقي شده‌ و ادامة‌ تحصيل‌ در دوره‌ مربوطه‌ مجاز نمي‌باشد.

تبصره‌ 5: ارزش‌ قبولي علمي آزمون‌ پذيرش‌ دستيار افراد جايگزين‌ (كه‌ اسامي آنان‌ حداكثر تا تاريخ‌ 10 آبان‌ماه‌ سال‌ تحصيلي اعلام‌ مي‌شود) حداكثر تا 30 آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد. ضمن‌ اينكه‌ غرامت‌ تحصيلي به‌ آنان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد ولي مشمول‌ يك سال‌ محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌هاي دستياري رشته‌هاي باليني پزشكي خواهند شد.

انصراف‌ به‌ علت‌ بيماري فقط‌ با تأييد كميسيون‌ پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه‌ به شرط‌ شركت‌ مجدد در آزمون‌ پذيرش‌ دستياري و موفقيت‌ در آن،‌ امكان‌پذير مي‌باشد. ضمن‌ اينكه‌ غرامت‌ تحصيلي و محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌ بعدي آزمون‌ شامل‌ حال‌ اين‌ افراد نمي‌شود.

ماده 29: لغو دوره‌ دستياري‌

ترك‌ تحصيل‌، انصراف‌ و انقطاع‌ در دوران‌ تحصيل‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ به‌ دلايل‌ غير موجه‌، منجر به‌ لغو دوره‌ دستياري خواهد شد. بازگشت‌ به‌ تحصيل‌ دستيار قبل‌ از يك‌ ماه‌، به‌ درخواست‌ خود متقاضي و موافقت‌ دانشگاه‌ بلامانع‌ مي‌باشد (به‌ استثناي مشمولين‌ تبصره‌ 3 ماده 28).

تبصره‌: پروندة داوطلباني كه‌ پس‌ از شروع‌ دوره‌، دستياري آنها لغو مي‌شود، به‌ دفتر حقوقي وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي ارسال‌ مي‌گردد تا براساس‌ تعهد سپرده‌ شده‌ و مقررات‌ موجود با آنها رفتار شود.

ماده 30: بازگشت‌ به‌ تحصيل‌

بازگشت‌ به‌ تحصيل‌ دستيار منصرف‌ يا غايب‌ در صورتي كه‌ مدت‌ انفصال‌ وي از تحصيل‌ از يك‌ ماه‌ بيشتر نباشد، به‌ تقاضاي ذي‌نفع‌، موافقت‌ گروه‌ آموزشي و تأييد دانشكدة‌ پزشكي مربوطه‌ بلامانع‌ خواهد بود. درصورتي كه‌ غيبت‌ دستيار، كمتر از شش‌ ماه‌ باشد تشخيص‌ موجه‌ بودن‌ غيبت‌ و چگونگي جبران‌ آن‌ به‌ عهدة‌ شوراي آموزش‌ي دانشگاه‌ كه‌ با حضور مدير گروه‌ ذي‌ربط‌ خواهد بود، مي‌باشد.

ماده 31: انصراف‌ و تسويه‌ حساب‌

دستياراني كه‌ در حين‌ تحصيل،‌ متقاضي انصراف‌ مي‌باشند، مي‌بايست‌ درخواست‌ انصراف‌ خود را به‌ انضمام‌ موافقت‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ پس‌ از احتساب‌ هزينه‌هاي دريافتي و اراية‌ تسويه‌حساب‌، از طريق‌ دانشگاه‌ به‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي ارايه‌ نمايند، تا جهت‌ استيفاي حقوق‌ دولت‌ اقدام‌ شود. بديهي است‌ پس‌ از دريافت‌ وجوه‌ مربوطه‌، تسويه‌حساب‌ ارايه‌ و انصراف‌ قطعي به‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ اعلام‌ خواهد شد. پس‌ از اعلام‌ انصراف‌ قطعي، دانشگاه‌ها موظفند، مراتب‌ انصراف‌ قطعي دستيار را به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ (نظام‌ وظيفه‌، ادارة‌ فارغ‌التحصيلان‌، ادارة‌ طرح‌، محل‌ بورس‌ و يا سازمان‌ محل‌ تعهد) اطلاع‌ دهند.

ت‌ ـ انتقال‌، جابجايي‌، تغيير رشته‌ و ميهماني‌:

ماده 32 : انتقال‌، جابجايي و تغيير رشتة‌ دستياران‌ در طول‌ مدت‌ تحصيل ‌ممنوع مي‌باشد.

انتقال

انتقال‌ دستيار به‌ دانشگاه‌ ديگر به‌ تبع‌ همسر به شرط‌ اخذ موافقت‌ دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد در موارد ذيل‌ بلامانع‌ است‌:

تبصره‌ 1: انتقال‌ دستيار به‌ دانشگاه‌ ديگر به‌ تبع‌ همسر در صورتي مورد موافقت‌ قرار مي‌گيرد كه‌ همسر داوطلب‌ در استخدام‌ دولت‌ و يا سازمان‌هاي وابسته‌ به‌ دولت‌ بوده‌ و موضوع‌ انتقال‌ همسر داوطلب‌ پس‌ از ثبت‌نام‌ و پذيرش‌ قطعي وي صورت‌ گرفته‌ باشد.

تبصره‌ 2: در شرايطي كه‌ همسر دستيار، دستيار رشته‌هاي تخصصي پزشكي باليني باشد، انتقال‌ وي به‌ تبع‌ همسر (اعم‌ از خانم‌ يا آقا) بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 3: چنانچه‌ همسر دستيار، دستيار رشته‌هاي فوق‌ تخصصي باشد انتقال‌ دستيار تخصصي به‌ تبع‌ دستيار رشته‌هاي فوق‌ تخصصي بلامانع‌ است‌.

تبصره 4 : انتقال دستيار به دانشگاه ديگر (به استثناي دانشگاه­هاي مستقر در تهران) بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاه­هاي مبدأ و مقصد و رأي كميته نقل و انتقالات دستيار در دانشگاه بلامانع است.

تبصره 5 : رسيدگي درخواست­ها و انجام نقل و انتقال دستياران فقط در مدت پس از اعلام نتيجه امتحانات كتبي سراسري ارتقا، گواهينامه و قبل از شروع سال تحصيلي (اول مهرماه) مجاز مي­باشد.

ã معرفي جايگزين براي دستياران انتقالي مجاز نمي‌باشد.

انتقال‌ به‌ دليل‌ لغو صلاحيت‌ آموزشي‌:

در صورت‌ لغو صلاحيت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌، برابر آيين‌نامه‌ ارزشيابي بخش‌ها، تعيين‌ محل‌ ادامه‌ تحصيل‌ و امتحان‌ ارتقاي درون‌ بخشي دستيار، طبق‌ نظر هيأت‌ ممتحنه‌ رشته‌ مربوطه‌ توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي انجام‌ خواهد شد.

تغيير رشته‌:

چنانچه‌ دستياران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌، دچار نقص‌ عضو مؤثر جسمي يا رواني شوند، گروه‌ مربوطه‌ مي‌تواند با ذكر دلايل‌، مراتب‌ را جهت‌ طرح‌ در كميسيون‌ پزشكي منتخب‌ دانشگاه‌ به‌ دانشكده‌ پزشكي منعكس‌ نمايد. پس‌ از تأييد كميسيون‌ مذكور و موافقت‌ شوراي آموزشي دانشكده‌ و دانشگاه‌ از ادامه‌ تحصيل‌ اين‌ افراد جلوگيري به عمل‌ مي‌آيد.

تبصره‌ 1: محروميت‌ يك‌ ساله‌ و غرامت‌ تحصيلي شامل‌ اين‌ قبيل‌ افراد نمي‌شود.

تبصره‌ 2: در صورت‌ موافقت‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌، چنانچه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي براي ساير رشته‌ها در همان‌ دانشگاه‌، مانع‌ از ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ رشته‌ها نباشد و فرد حداقل‌ نمره‌ آخرين‌ نفر پذيرفته‌ شده‌ رشته‌ مربوطه‌ را در همان‌ سهميه‌ و همان‌ سال در‌ همان‌ دانشگاه‌ دارا باشد، مي‌تواند تغيير رشته‌ دهد.

ماده 33: ميهماني‌

ميهمان‌ شدن‌ دستياران‌ حداكثر به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ با توافق‌ دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد صرفاً به‌ منظور تبادلات‌ علمي و آموزشي و فقط‌ يك بار در طول‌ تحصيل‌ و از سال‌ دوم‌ دستياري به‌ بعد، مجاز مي‌باشد.

تبصره‌ 1: ميهماني در شش‌ ماه‌ آخر دوره‌ دستياري مجاز نمي‌باشد.

تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي در طول‌ مدت‌ ميهماني به‌ عهدة‌ دانشگاه‌ مبدأ مي‌باشد.

ث‌ ـ آموزش‌ دوره‌ دستياري‌:

ماده 34: فعاليت‌هاي موظف‌ برنامة‌ آموزش‌ دستياران‌

دستياران‌ موظفند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ مي‌شود، در فعاليت‌هاي آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌، از جمله‌ كلاس‌هاي نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌، گزارش‌هاي مرگ‌ و مير و گزارش‌ موردي (Case Report) ، ژورنال‌ كلاب‌، كارورزي‌هاي بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و كشيك‌هاي بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموريت‌هاي علمي و طرح‌هاي تحقيقاتي‌، به طور فعال‌ شركت‌ نمايند.

طرح يك ماهه دستياران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعلام نياز معاونت سلامت وزارتخانه و معاونت درمان دانشگاه از مهرماه سال 1381 قابل اجرا مي­باشد مدت طرح، جزء دوره آموزش دستيار محسوب مي­شود.

(دستورالعمل اجرايي آن با هماهنگي معاونت سلامت و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تهيه و به دانشگاه­ها ابلاغ مي­گردد.)

ماده 35: حداقل‌ ساعات‌ كار در دوره‌هاي دستياران‌

تحصيل‌ در دوره‌ دستياري به طور تمام‌ وقت‌ بوده‌ و بر اساس‌ برنامه‌اي است‌ كه‌ از طرف‌ مدير گروه‌ تنظيم‌ مي‌شود. حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16

2ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12

تبصره‌ 1: گزارش‌ ماهانه‌ حضور و غياب‌ و كاركرد دستياران‌، توسط‌ رؤساي بخش‌ها به‌ معاونين‌ آموزشي گروه‌ يا مدير گروه‌ مربوطه‌ و از طريق‌ معاونين‌ مراكز، به‌ دانشكدة‌ ذي‌ربط‌ ارسال‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي منوط‌ به‌ اراية‌ گزارش‌ كار ماهانة‌ دستياران‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 3: افزايش‌ سنوات‌ تحصيلي با تمديد دوره‌ دستياران‌، تابع‌ مقررات‌ مربوطه‌ خواهد بود.

ماده 36: حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

  • سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌
  • سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌
  • سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌
  • سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌

تبصره‌ 1: كلية دستياران‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در بيمارستان از نهار، و دستياران‌ كشيك‌ علاوه‌ بر آن‌ از خوابگاه‌، صبحانه‌ و شام‌ برخوردار خواهند بود.

تبصره‌ 2: تنظيم‌ برنامه‌ و افزايش‌ كشيك‌ موظف‌، طبق‌ ضوابط‌ به‌ عهدة‌ مدير گروه‌ است‌.

تبصره‌ 3: حكم‌ آموزشي دستيار، يك ساله‌ است‌ و صدور حكم‌ سال‌ بالاتر بعد از احراز شرايط‌ ارتقاي ساليانه‌ مي‌باشد.

ماده 37: انتصاب‌ و وظايف‌ دستيار ارشد گروه‌ آموزشي‌

همه‌ ساله‌ دو نفر از بين‌ دستياران‌ تخصصي دو سال‌ آخر در هر گروه‌ آموزشي بيمارستاني‌، با توجه‌ به‌ كفايت‌، تعهد، وجدان‌ كاري و ميزان‌ فعاليت‌ آنها، توسط‌ دستياران‌ پيشنهاد، و از بين‌ آنها يك‌ نفر به‌ تأييد شوراي گروه‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ دانشكده‌ به‌ عنوان‌ دستيار ارشد منصوب‌ مي‌شود.

تبصره‌: وظايف‌ دستيار ارشد به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي است‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مدير گروه‌ و تصويب‌ رييس‌ دانشكدة‌ پزشكي مربوطه‌ به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شود.

ج‌ ـ مرخصي‌ها:

دستياران‌ با توجه‌ به‌ نياز و در صورت‌ بروز موارد ناخواسته‌ و ضرورت‌، مي‌توانند در هر سال‌ دستياري از مرخصي‌هاي استحقاقي‌، استعلاجي‌، زايمان‌ و بدون‌ مزايا استفاده‌ نمايند.

ماده 38: مرخصي استحقاقي‌

دستياران‌ مي‌توانند به‌ ازاي هر ماه،‌ 2/5 روز و هر سال‌ تحصيلي جمعاً به‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ از مرخصي استحقاقي استفاده‌ نمايند.

تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از مرخصي در طول‌ سال‌ تحصيلي فقط‌ 15 روز ذخيره‌ و به‌ سال‌هاي بعد موكول‌ مي‌شود. دستيار مجاز است‌ در سال‌ آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره‌ علاوه‌ بر مرخصي استحقاقي همان‌ سال‌ استفاده‌ كند.

ترتيب‌ استفاده‌ از مرخصي با نظر رئيس‌ بخش‌ و تأييد مدير گروه‌ مربوطه‌ خواهد بود.

ماده 39: مرخصي بدون‌ مزايا

هر دستيار مي‌تواند در طول‌ دوره‌، معادل‌ مجموع‌ مدت‌ مرخصي استحقاقي خود با موافقت‌ رئيس‌ بخش‌ و مدير گروه‌ آموزشي و دانشكده،‌ انقطاع‌ تحصيل‌ داشته‌ باشد (براي مثال‌ دستيار دوره‌هاي چهارساله‌ مي‌تواند از 4 ماه‌ مرخصي بدون‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي استفاده‌ نمايد) بديهي است‌ مدت‌ مذكور به‌ طول‌ دوره‌ دستياري افزوده‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1: دستياراني كه‌ همسر آنان‌ جزو كاركنان‌ دولت‌ بوده‌ و به‌ دليل‌ مأموريت‌ يا ادامه‌ مرخصي عازم‌ خارج‌ از كشور هستند، مي‌توانند (با ارايه‌ مدرك‌ مستدل‌) صرفاً از يك سال‌ مرخصي بدون‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي تنها يك بار در طول‌ دوره‌ تحصيلي بهره‌ جويند.

تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي دستياري در مدت‌ انقطاع‌ تحصيلي مجاز نيست‌.

ماده 40: مرخصي استعلاجي‌

استفاده‌ از مرخصي استعلاجي براي دستياران‌ به‌ ميزان‌ حداكثر يك‌ ماه‌ در طول‌ دوره‌ دستياري‌، براساس‌ گواهي پزشك‌ و تأييد پزشك‌ معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. در صورتي كه‌ غيبت‌ دستيار به‌ علت‌ بيماري در طول‌ دوره‌ تحصيلي از يك‌ ماه‌ بيشتر باشد، برابر مابه‌التفاوت‌ مدت‌ مذكور به‌ دوره‌ دستياري وي‌، با استفاده‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي اضافه‌ خواهد شد. اما در مدت‌ بيماري بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستيار، كمك‌ هزينه‌ تحصيلي پرداخت‌ نخواهد شد.

تبصره‌ 1: در صورت‌ بروز بيماري‌، دستيار موظف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ يك‌ هفته‌ به‌ دانشگاه‌ اطلاع‌ دهد و ارائة‌ گواهي استعلاجي براي شروع‌ مجدد دوره‌ الزامي است‌.

تبصره‌ 2: درصورتي كه‌ مدت‌ بيماري دستيار از 6 ماه‌ تجاوز كند، تصميم‌گيري در مورد ادامه‌ يا لغو دوره‌ دستياري‌، پس‌ از تأييد شوراي پزشكي دانشگاه‌، به‌ عهدة‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌ خواهد بود.

ماده 41: مرخصي زايمان‌

استفادة‌ دستياران‌ خانم‌ از چهار ماه‌ مرخصي زايمان‌ براي يك بار در طول‌ دوره‌ دستياري بلامانع‌ مي‌باشد. فقط‌ يك‌ ماه‌ از اين‌ مدت‌، جزو دوران‌ آموزشي محاسبه‌ مي‌شود.

تبصره‌: فقط‌ براي يك بار در طول‌ دوره‌ دستياري‌، استفاده‌كنندگان‌ از مرخصي زايمان‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي استفاده‌ خواهند كرد.

ماده 42: كمك‌ هزينة‌ تحصيلي‌

به‌ دستياران‌ ماهانه‌ مبلغي به‌ عنوان‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1: در مدت‌ مرخصي استعلاجي بيش‌ از سه‌ ماه،‌ به‌ دستياران‌ كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.

تبصره‌ 2: كمك‌هزينة‌ تحصيلي دستياران‌ ميهمان‌ توسط‌ دانشگاه‌ مبدأ پرداخت‌ مي‌شود.

تبصره‌ 3: به‌ دستياراني كه‌ با مأموريت‌ آموزشي از ساير مراكز يا سازمان‌ها در دوره‌هاي تخصصي شركت‌ مي‌كنند، كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.

 تبصره‌ 1: درصورتي كه‌ همسر دستيار نيز دستيار باشد، حق‌ تأهل‌ به‌ هر دوي آنها تعلق‌ مي‌گيرد.

تبصره‌ 2: به‌ دستياران‌ ارشد معادل‌ 10% كمك‌ هزينه‌ تحصيلي ماهيانه‌، به‌ عنوان‌ حق‌ ارشديت‌ پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 3: پرداخت‌ مبالغ‌ فوق‌ در صورت‌ تأييد هيأت‌ امناي دانشگاه‌ها قابل‌ اجرا خواهد بود.

ماده 44: مبناي كمك‌هزينة‌ تحصيلي پايه‌ با محل‌ آموزش‌ تخصصي و رشته‌ تخصصي تغيير نمي‌كند.

ماده 45: كمك‌هزينة‌ تحصيلي دستياران‌ همه‌ ساله‌ به‌ ميزان‌ افزايش‌ ضريب‌ حقوقي كاركنان‌ دولت‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ افزايش‌ يافته‌ كه‌ از محل‌ اعتبارات‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده 46: افزايش‌ سنواتي كمك‌هزينة‌ تحصيلي پس‌ از قبولي در امتحان‌ ارتقا به‌ سال‌ بالاتر قابل‌ اجرا مي‌باشد و ميزان‌ افزايش‌ سنواتي سالانه‌ معادل‌ 5% كمك‌ هزينه‌ تحصيلي مي‌باشد.

ماده 47: مبلغ‌ عيدي دستياران‌ معادل‌ عيدي مصوب‌ كارمندان‌ دولت‌ خواهد بود كه‌ با تصويب‌ هيأت‌ امناي دانشگاه‌ها قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.

ماده 48: در تمام‌ مدت‌ دوره‌ دستياري‌، دستياران‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ حق‌ تأسيس‌ و ادارة‌ مطب‌ خصوصي يا درمانگاه‌ را ندارند و نمي‌توانند حتي به‌ صورت‌ قراردادي و يا ساعتي به‌ استخدام‌ هيچ يك‌ از مؤسسات‌ دولتي يا وابسته‌ به‌ آن‌، بخش‌ خصوصي و يا خيريه‌ درآيند.

تبصره‌: در صورت‌ لزوم‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي محل‌ تحصيل‌ دستيار مي‌تواند از خدمات‌ وي در واحدهاي تابعه‌ با عقد قرارداد خاص‌ استفاده‌ نمايد.

ماده 49: دستياراني كه‌ تمايل‌ داشته‌ باشند از مزاياي بيمة‌ خدمات‌ درماني به‌ صورت‌ خويش‌ فرما استفاده‌ نمايند، مي‌توانند با پرداخت‌ 50% حق‌ سرانه‌ از اين‌ امتياز برخوردار شوند.

ساير موارد

ماده 50: در صورتي كه‌ شرايط‌ خاصي خارج‌ از موارد مشمول‌ مواد آيين‌نامه‌ مطرح‌ شود، تعيين‌ تكليف‌ به‌ عهدة‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي خواهد بود.

ماده 51: كلية‌ مصوبات‌ قبلي شورا كه‌ مغاير با مواد اين‌ آيين‌نامه‌ مي‌باشد از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ از اعتبار ساقط‌ است‌.