ساختار معاونت
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5252
بازديدکنندگان امروز: 1354
کل بازديدکنندگان: 11648720
بازديدکنندگان آنلاين: 12
زمان بارگزاري صفحه: 0.9672 ثانيه
انتخاب واحد

 

                      لیست و برنامه ارائه دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

دانشکده پزشکی

دروس ارائه شده رشته پزشکی


دانشکده دندانپزشکی

دروس ارائه شده رشته دندانپزشکی


دانشکده پرستاری و مامایی

دروس ارائه شده رشته پرستاری


دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس


دروس ارائه شده رشته مامایی


دانشکده بهداشت

دروس ارائه شده رشته بهداشت محیط


دروس ارائه شده رشته بهداشت حرفه ای


دروس ارائه شده رشته بهداشت عمومی


دروس ارائه شده رشته آموزش بهداشت


دانشکده پیراپزشکی

دروس ارائه شده رشته اتاق عمل


دروس ارائه شده رشته هوشبری


دروس ارائه شده رشته علوم آزمایشگاهی


دروس ارائه شده رشته فوریت­های پزشکی


دانشکده طب سنتی

دروس ارائه شده رشته طب سنتی


دانشکده سلامت و دین

دروس ارائه شده رشته  تاریخ علوم علوم پزشکی  -کارشناسی ارشد


 دروس اختیاری رشته های پزشکی،دندانپزشکی،مامایی،اتاق عمل،هوشبری و فوریت های پزشکی

 

دروس ارائه شده رشته  علوم حدیث ( مجازی )-کارشناسی ارشد


 

شروع انتخاب واحد

کلیک کنید