ساختار معاونت
پیوندها
Fmenu Not Found
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2943
بازديدکنندگان امروز: 2081
کل بازديدکنندگان: 10728052
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.6864 ثانيه

√صورتجلسه­ي­ اولين شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزشي و پژوهشي

 √صورتجلسه­ي­ دومین شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزشي و پژوهشي

 √صورتجلسه­ي­ سومین شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزشي و پژوهشي

 √صورتجلسه­ي­ چهارمین شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزشي و پژوهشي

 √صورتجلسه­ي­ پنجمین شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزشي و پژوهشي

√ صورتجلسه ششمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه­ي­ هفتمین شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه­ي­ هشتمین شوراي سياستگذاري و هماهنگي آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه نهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه دهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه یازدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه دوازدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه سیزدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه چهاردهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه پانزدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه شانزدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه هفدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه هجدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه نوزدهمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه بیستمین شورای سیاستگذاری  و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

√صورتجلسه بیست و یکمین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری

 & صورتجلسه نشست مدیران تحقیقات و فناوری با مدیران مراکز آموزشی و درمانی 

√صورتجلسه بیست و دومین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری   & پیوست ها

√صورتجلسه بیست و سومین شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش، تحقیقات و فناوری