آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١٤00

آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١٤00

متن پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم به مناسبت روز استاد

متن پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم به مناسبت روز استاد

بازدید معاون آموزشی از مرکز مهارتهای بالینی

بازدید معاون آموزشی از مرکز مهارتهای بالینی

حلول ماه نزول رحمت خدا مبارک

حلول ماه نزول رحمت خدا مبارک

آمار معاونت

دانشجویان فعال
دانشجویان شاهدوایثارگر
فارغ التحصیلان
رشته های تحصیلی
دانشکده
اعضای هیئت علمی

میز خدمت

مرکز امور هیأت علمی

فرایندهای امور هیأت علمی

فرایندهای اداره خدمات آموزشی

فرایندهای اداره تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه تخفیف

دستورالعمل شهریه دانشجویان

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

تقویم آزمون های علوم پزشکی

آموزش مداوم جامعه پزشکی

لیست تماس کارشناسان

آئین نامه پذیرش اتباع غبر ایرانی

معاونت آموزشی وزارت