مسابقه بزرگ احکام نماز «آداب حضور» دفتر نهاد رهبری دانشگاه

مسابقه بزرگ احکام نماز «آداب حضور» دفتر نهاد رهبری دانشگاه

عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم - 1400

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم - 1400

پذیرش آزاد دانشجویان غیر ایرانی (با شرط معدل)

پذیرش آزاد دانشجویان غیر ایرانی (با شرط معدل)

آمار معاونت

دانشجویان فعال
دانشجویان شاهدوایثارگر
فارغ التحصیلان
رشته های تحصیلی
دانشکده
اعضای هیئت علمی

میز خدمت

مرکز امور هیأت علمی

فرایندهای امور هیأت علمی

فرایندهای اداره خدمات آموزشی

فرایندهای اداره تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه تخفیف

دستورالعمل شهریه دانشجویان

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

تقویم آزمون های علوم پزشکی

آموزش مداوم جامعه پزشکی

لیست تماس کارشناسان

آئین نامه پذیرش اتباع غبر ایرانی

معاونت آموزشی وزارت