با عنایت به بند ب دفترچه کنکور سراسری به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه که قصد شرکت مجدد در آزمون سراسری سال 1401 دارند می بایست تا تاریخ 1400/12/25 انصراف قطعی داده و تسویه حساب کامل انجام دهند .

در غیر اینصورت در صورت قبولی در آزمون سراسری سال 1401 قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.