• 99/07/06 - 09:09
  • 11
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تکمیل اعلام منابع آزمون های جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی

منابع اعلام شده مباحث بالینی قلب و عروق برای آزمون های پیشکارورزی شهریور 1400 تا پایان اسفند 1400 و چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری

 

منابع اعلام شده مباحث بالینی قلب و عروق برای آزمون های پیشکارورزی شهریور 1400 تا پایان اسفند 1400 و چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری

 

برای آزمون های پیشکارورزی تا قبل از شهریور 1400 و برای چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری منابع مربوطه کما فی السابق به شرح لیست پیوست

خواهد بود.

  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 37242
کلمات کلیدی