اداره خدمات آموزشی
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 16313
بازديدکنندگان امروز: 795
کل بازديدکنندگان: 12114008
بازديدکنندگان آنلاين: 12
زمان بارگزاري صفحه: 1.1250 ثانيه

آيين‌نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 

مقدمه

     در اجراي بند 1 ماده 2 آيين‌نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين آيين‌نامه تدوين و اجرا مي‌گردد.

 

ماده 1 تعاريف:

در اين آيين‌نامه، واژه‌هاي زير در معاني مربوطه به كار مي‌رود.

وزارت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

دانشگاه: منظور، هر يك از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور و دانشكده‌هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي (شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي‌باشد.

دانشجو: منظور، كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت و دانشكده‌هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي (شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي‌باشد.

مقطع پايين‌تر: منظور، دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.

مقطع بالاتر: منظور، دوره تحصيلي بلافاصله بعدي دانشجو است.

 

ماده 2 – پذيرش بدون آزمون

دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 1-2 اين ماده، مي‌توانند با رعايت شرايط مقرر، بدون شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر در دانشگاه‌ها پذيرفته شوند.

 1-2 – دانشجويان براي برخورداري از مزاياي مقرر در ماده 2 بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- مقطع كارداني:

1- دانشجوي ممتاز دوره كارداني (پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور) كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل 18 در بين دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي دانش‌آموخته شود. (به تأييد معاونت آموزشي دانشگاه)

2-  دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارداني به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

تبصره: دانشجويان مشمول بند الف-1 توسط دانشگاه‌هاي پذيرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد و معرفي و جايابي دانشجويان نمونه كشوري بند الف-2 از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت خواهد بود.

 

ب- مقطع كارشناسي:

1-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل 17در بين دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي، دانش‌آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين، جزء 10% برتر فارغ‌التحصيلان هم‌رشته با ورودي مشترك باشد.

2- دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل 17 در بين دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش‌آموخته شود.

3- دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارشناسي به تأييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

2-2- معرفي دانشجويان مشمول بندهاي )ب-1(و )ب-2(و )ب-3( در رشته مرتبط به دانشگاه، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شد و سهميه دانشجويان نمونه كشوري جدا از سهميه دانشجويان ممتاز (بند ب-1و2 ) خواهد بود.

دانشگاه بايد رتبه‌هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد شرايط آيين‌نامه مي‌باشند (مشمولين بندهاي ب-1و ب- 2) بر اساس جدول تخصيص امتياز مربوطه، امتيازبندي نموده و با توجه به ظرفيت رشته‌ها و امتياز كسب شده، متقاضيان را اولويت‌بندي و با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مردادماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي نمايد و پذيرش دانشجو بر اساس امتيازات مكتسبه و اولويت انتخاب رشته/ محل و منوط به اعلام آن مركز خواهد بود. معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره‌مندي از تسهيلات اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهي خلاف واقع پس از پذيرش دانشجو ، قبولي فرد كان لم يكن شناخته شده و مسؤوليت آن بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه مي‌باشد.

3-2- در صورتي كه در بين متقاضيان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در يك رشته/ محل، امتيازات مكتسبه يكسان باشد، معدل بالاتر در اولويت خواهد بود و در صورت برابري امتيازات و معدل كل، هر دو نفر پذيرش خواهند شد.

4-2 - درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه‌ ها، مدت زمان تحصيل دانشجويان يك دوره، افزايش يابد، با ارائه تأييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه، يك نيمسال تحصيلي به حداكثر دوران تحصيل اضافه خواهد شد.

5-2 - در مواردي كه زمان فارغ‌التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تأييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد (از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد، حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي‌گردد و در اين صورت، نيمسال فراغت از تحصيل، ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ‌التحصيل شده‌اند، محاسبه و مقايسه مي‌گردد.

6-2- دانشگاه‌ها موظفند حداكثر 10% از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل‌هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه‌ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجويان ممتاز مقطع پايين‌تر اختصاص دهند. در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته/ محل‌هاي مورد پذيرش، عدد صحيح نباشد، گرد كرده علمي آن ملاك عمل خواهد بود و در مورد رشته‌هاي با پذيرش كمتر از 5 نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي‌شود.

7-2 -  ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين‌نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي‌باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاه‌هاي ديگر اختصاص مي‌يابد و اولويت پذيرش با دانشجويي است كه امتياز مكتسبه وي بيشتر باشد.

8-2 -دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصيل بپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد، رشته همنام رشته تحصيلي مقطع  قبلي وجود نداشته باشد، بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي خواهد بود.

9-2 - در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد، مشمول محروميت يك‌ساله منع شركت در آزمون نخواهد شد ولي نمي‌تواند مجدداً از تسهيلات با آزمون يا بدون آزمون ويژه استعدادهاي درخشان استفاده نمايد.

10-2 - دانشجويان مشمول ماده 2 در مقطع كارداني  فقط يك بار و در مقطع كارشناسي نيز فقط يك مرتبه و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي خود مي‌توانند از تسهيلات آموزشي موضوع اين ماده در مقطع بالاتر استفاده نمايند.

 

ماده 3 - پذيرش با آزمون

دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 1-3 مي‌توانند با رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر در دانشگاه‌ها پذيرفته شوند.

1-3- دانشجويان واجد شرايط عبارتند از:  

الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز 500 (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

ج- نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در هر يك از سه حيطه المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي 80% نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

د - برگزيدگان حائز رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره‌هاي خوارزمي و جوان خوارزمي (در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه

هـ - مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأييد معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

و- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

ز- 5/2 % پذيرفته شدگان برتر كشوري در هر يك از آزمون‌هاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ جامع پيش‌كارورزي پزشكي (حداقل سه نفر و حداكثر تا سقف 40 نفر در هر آزمون)

ح - رتبه‌هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد:  تا  20 نفر  پذيرفته شده در هر رشته، نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته، دو نفر اول كشوري و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 50 نفر باشد، در مجموع سه نفر اول كشوري.

ط- 10% برتر فارغ‌التحصيلان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه (حداقل يك نفر) با كسب معدل كل حداقل 17

تبصره: در مواردي كه زمان فارغ‌التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تأييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد (از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد، حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي‌گردد و در اين صورت، نيمسال فراغت از تحصيل، ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ‌التحصيل شده‌اند، محاسبه و مقايسه مي‌گردد.

ي- دانشجويان پژوهشگر برجسته به تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه  و بر اساس دستورالعمل اجرايي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت تدوين و به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديده است.

2-3- دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند (1-3) در مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت كنند و براي فارغ‌التحصيلان حائز شرايط، آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد 2 و 3 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  ملاك عمل خواهد بود.

3-3- دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1-3 در مقطع كارشناسي بايد در پايان دوره معدل كل حداقل 17 و در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در پايان دوره، معدل كل حداقل16 را كسب نمايند .

4-3- دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1-3 كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته، بيش از يك ترم معدل كمتر از 16، در مقطع كارشناسي پيوسته، بيش از دو ترم متوالي يا متناوب  معدل كمتر از 16، در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل  كمتر از 15 و در مقطع دكتراي حرفه‌اي بيش از سه ترم معدل كمتر از 15 كسب نمايند، مشمول آيين‌نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

5-3-  شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل، خواه قبل يا بعد از شمول آيين‌نامه حفظ شده باشد.

6-3-  دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده مي‌توانند به شرط شركت در آزمون و كسب 90% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته/ محل مورد تقاضا و حداكثر تا 10 درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند.

الف- اين ظرفيت، مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذيرش دانشجو) است.

ب- در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته/ محل‌هاي مورد پذيرش، عدد صحيح نباشد، گرد كرده علمي آن، ملاك عمل خواهد بود و در مورد رشته‌هاي با پذيرش كمتر از 5 نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي‌شود.

ج- كسب 90% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد،كف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.

د- پذيرش و معرفي دانشجويان واجد شرايط به دانشگاه‌ها توسط مركز سنجش آموزش پزشكي صورت مي‌گيرد.

هـ - براي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي و Ph.D داروسازي، كسب حداقل 40 امتياز از حيطه‌هاي آموزشي، پژوهشي، فردي و اجتماعي لازم است كه بالاترين امتياز كسب شده، ملاك عمل خواهد بود.

و- چگونگي محاسبه امتيازات فوق‌الذكر در  شيوه‌نامه‌اي كه توسط  دبيرخانه‌هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است، ارائه خواهد شد.

ز- در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاه‌ها به صورت سهميه مازاد، دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت پذيرش آزاد رشته/ محل مورد تقاضا كم نموده و آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.

7-3- دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده، مي‌توانند در هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك مرتبه (اعم از قبولي يا عدم قبولي) مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ‌التحصيلي آنها نگذشته باشد، از اين تسهيلات بهره‌مند گردند.

8-3- فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي كه مطابق بندهاي ج – هـ- ز- ي در ماده3 آيين‌ نامه" رتبه كسب نموده‌‌اند، با رعايت ساير شرايط آيين‌‌نامه مي‌توانند از تسهيلات اين ماده بهره‌مند شوند.

ماده 4- دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيأت بدوي تخلفات آزمون‌ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند، مشمول اين آيين‌نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 5- متقاضيان استفاده از تسهيلات استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين‌نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل در مقطع بالاتر، كسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پايين‌تر الزامي است.

تبصره: متقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يك نوع از تسهيلات (با آزمون يا بدون آزمون) براي پذيرش استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال، امكان‌پذير نمي‌باشد. اما مي‌توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

ماده 6- نحوه اجراي اين آيين‌نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي تدوين و تنظيم مي‌گردد.

ماده 7- نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح و تفسير مفاد آن، نظر معاونت آموزشي، مورد استناد خواهد بود.

اين آيين‌نامه كه مشتمل بر يك مقدمه، 7 ماده و 3 تبصره است، در تاريخ 21/10/89 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان (ورود بدون آزمون و با آزمون) مي‌گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي  91-1390 به بعد قابل اجرا مي‌باشد.

متن آيين‌نامه و فرم‌هاي مربوطه به صورت PDF