ساختار معاونت
لینکهای مرتبط

معاونت های آموزشی دانشگاه

 

مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت

 

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12330
بازديدکنندگان امروز: 840
کل بازديدکنندگان: 12114053
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.9062 ثانيه
آیین‌نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی
آیین‌نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشكی (مصوب سال 1380)

مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بهره‌گیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشكی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از دستاوردهای علمی و پژوهشی و آشنایی آنها با دانش نوین بشری در عرصه‌های علوم پزشكی و انتقال آن به مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله این آیین‌نامه تدوین گردید.
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشكی كشور كه در این آیین‌نامه دانشگاه نامیده می‌شوند) می‌توانند طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه از دوره فرصت مطالعاتی (كه در این آیین‌نامه دوره نامیده می‌شود) استفاده نمایند.

ماده 1- استادان، دانشیاران و استادیاران تمام‌وقت رسمی قطعی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه‌ها می‌توانند از این دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر 12 ماه استفاده نمایند.
تبصره 1- استفاده از دوره صرفاً به صورت پیوسته و متداوم در خارج از كشور به ازای حداقل 5 سال خدمت مداوم تمام‌وقت جهت هر نوبت برای دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و مشهد و چهار سال یك بار برای سایر دانشگاه‌ها خواهد بود.
تبصره 2- استفاده از این دوره به صورت متداوم و یا متناوب در داخل كشور به ازای حداقل چهار سال خدمت می‌باشد.
تبصره 3- استفاده مربیان و اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی صرفاً از دوره فرصت مطالعاتی در داخل كشور، برابر مفاد این آیین‌نامه بلامانع است.

ماده 2- استفاده از این دوره برای تمام متقاضیان واجد شرایط بر اساس امتیازات مندرج در مواد1، 2،3 آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی و دیگر فعالیت‌ها و با رعایت حد اقل امتیازات مكتسبه از زمان ایتفاده از آخرین دوره فرصت مطالعاتی (یا تاریخ استخدام رسمی آزمایشی برای كسانی كه از این دوره استفاده ننموده‌اند) به شرح زیر خواهد بود.
تبصره 1- در هر سال حداكثر ده درصد اعضای هیأت علمی در هر دانشگاه می‌توانند از این دوره استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتی كه تعداد واجدین شرایط استفاده از دوره بیش از حد نصاب تعیین شده باشد، انتخاب متقاضیان بر اساس تعیین اولویت بر مبنای جمع امتیاز كسب شده از موارد زیر می‌باشد:
الف- ارتباط دوره با فعالیت‌های پژوهشی متقاضی در جهت رفع نیازهای كشور (حداكثر 15 امتیاز)
ب- ارتباط دوره با پیشبرد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متبوع (حداكثر 15 امتیاز)
ج- میزان مشاركت متقاضی در هر یك از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدماتی ـ اجرایی برابر آیین‌نامه ارتقا (حداكثر امتیاز برای هر فعالیت 10 و جمعاً حداكثر 30 امتیاز به ازای هر سال)
د- امتیازات مربوط به مدت زمان فعالیت تمام‌وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب به ازای هر سال 10 امتیاز
هـ- خدمت در مراكز تحقیقاتی صنعتی، تولیدی و خدماتی در مناطق محروم كشور به صورت مأموریت تمام‌وقت به ازای هر سال كامل 15 امتیاز

ماده 3- دانشگاه یا مؤسسه‌ای به عنوان مؤسسه میزبان داخل یا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد تأیید دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی بوده به نحوی كه متقاضی بتواند به پیشرفت‌های علمی، فنی و تحقیقاتی كه در منطقه دانشگاهی وی امكان دسترسی به آن نیست، دست یابد.
تبصره 1- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتی در خارج از كشور، صلاحیت كشور و واحد میزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتی می‌بایست در مرحله اول به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و پس از اعلام مراتب توسط رئیس دانشگاه به معاون احقیقات و فناوری وزارت متبوع، در مرحله بعدی به تأیید كمیته مربوطه در حوزه معاونت یاد شده برسد.
تبصره 2- شرایط میزبانی دوره در داخل كشور به شرح ذیل می‌باشد:
گروه‌ها و بخش‌های آموزشی دانشگاه‌ها یا مراكز پژوهشی كه از این به بعد واحد میزبان نامیده خواهند شد، برای رشته ورد نظر جهت گذراندن دوره داخلی می‌بایست دارای شرایط ذیل باشند:
الف- تعداد محققان تمام‌وقت دارای درجه دكترای تخصصی (Ph.D) یا تخصص در رشته مورد نظر می‌بایست حداقل 5 نفر باشد.
ب- تعداد مقالات چاپ شده محققان واحد میزبان در رشته مورد نظر برای دوره فرصت مطالعاتی در مجلات معتبر در 5 سال اخیر می‌بایست حداقل 2 مقاله به ازای هر محقق بوده و حداقل 20 درصد آنها در مجلات خارجی چاپ شده باشد.
ج- تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته و یا در دست اجرای واحد میزبان در رشته مورد نظر در 5 سال گذشته حداقل 3 طرح باشد.
د- واحد میزبان می‌بایست امكانات كافی جهت اجرای طرح مورد نظر در دوره از جمله فضای فیزیكی، تجهیزات پیشرفته و سیستم تداركاتی مناسب برای تهیه مواد و وسایل پژوهشی را دارا باشد.
هـ- هر یك از اعضای هیأت علمی واحد میزبان در 5 سال گذشته (قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتی) می‌بایست راهنمایی حداقل 3 پایان‌نامه دكترای تخصصی (Ph.D) تخصص و یا فوق تخصص پزشكی را انجام داده باشند.
تبصره 3- به منظور ارزیابی واحدها از نظر قابلیت میزبانی برنامه دوره داخل كشور، كمیته تخصصی تحت عنوان «ارزشیابی واحدهای واجد شرایط جهت میزبانی دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور» مركب از اعضای زیر تشكیل خواهد شد:
الف- یك نفر به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری كه دبیر كمیته نیز خواهد بود.
ب- حسب مورد، یك نفر از اعضای هیأت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاه‌ها
ج- حسب مورد، یك نفر از محققان واحد متقاضی میزبانی به انتخاب رئیس واحد
د- حسب مورد، دو نفر از محققان برجسته در رشتهمورد تقاضا به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری
توضیح اینكه:
1- دبیرخانه بررسی درخواست متقاضیان برای میزبانی دوره فرصت مطالعاتی تحت نظر دبیر كمیته در معاونت تحقیقات و فناوری تشكیل خواهد شد.
2- كلیه درخواست‌های متقاضیان جهت میزبانی می‌بایست حداكثر تا پایان اسفندماه هر سال از طریق رئیس دانشگاه به دبیرخانه كمیته تخصصی ارسال گردد. كمیته موظف است صلاحیت واحد متقاضی را بررسی و تا شروع سال تحصیلی بعد (مهرماه) نتیجه را به متقاضیان میزبانی و كلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات علوم پزشكی كشور اعلام نماید.
3- كمیته تخصصی می‌بایست هر 3 سال یك بار صلاحیت تأیید شده واحد میزبان را مورد ارزشیابی مجدد قرار دهد.
4- در صورتی كه واحدی جهت میزبانی این دوره مورد تصویب كمیته تخصصی ارزشیابی قرار گرفت، متقاضی پس از انتخاب یكی از اعضای هیأت علمی واحد میزبان جهت راهنمایی انجام دوره به رئیس واحد معرفی خواهد شد.

ماده 4- درخواست متقاضی جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور پس از كسب نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه و تأیید رئیس دانشكده و یا مؤسسه برای بررسی كارشناسی به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال و نتیجه پس از طرح در شورای پژوهشی جهت اخذ تصمیم به رئیس دانشگاه اعلام می‌گردد. رئیس دانشگاه در صورت موافقت با اعطای دوره فرصت مطالعاتی باید مراتب را جهت اقدامات لازم به معاونت تحقیقات و فناوری منعكس نماید.
تبصره 1- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلی برای اخذ مدرك دانشگاهی نمی‌باشد و در این مدت فقط از مقرری ارزی مربوط به هزینه زندگی و حق تكفل و عائله‌مندی می‌تواند استفاده نماید.
تبصره 2- هزینه‌های بیمه درمانی جهت متقاضی و اعضای خانواده همراه وی بر اساس سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح كشور (بانك مركزی ... ) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5- متقاضی در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور باید به موجب سند رسمی تعهد نماید كه به مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نماید. به منظور حسن اجرای این تعهد، متقاضی می‌بایست به میزان دو برابر كل هزینه‌های ارزی و ریالی كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتی دریافت دارد (مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین خواهد شد)، تعهد بسپارد. چگونگی اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع می‌باشد.
متقاضی برای سپردن تعهد فوق به تشخیص دانشگاه می‌تواند به یكی از دو روش زیر با توجه به سایر مقررات اقدام نماید:
الف- سپردن وثیقه ملكی
ب- سپردن ضمانت‌نامه معتبر كارمندی یا سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار همانند سفته و بیمه‌نامه (به غیر از چك).

ماده 6- اعضای هیأت علمی در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق‌العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهد كرد. دانشگاه متبوع موظف است هزینه رفت و برگشت، هزینه عوارض گذرنامه و خروج از كشور آنها و خانواده‌شان (حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضی) را فقط یك بار در طول هر دوره پرداخت نماید.

ماده 7- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی كه از دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور استفاده می‌نمایند، مطابق با آیین‌نامه مأموریت‌ها توسط دانشگاه مبدأ پرداخت خواهد شد. واحد میزبان حتی‌الامكان تسهیلات رفاهی نظیر مسكن را برای این اعضا فراهم خواهد نمود.

ماده 8- در دوره داخل كشور هزینه رفت و برگشت متقاضی و خانواده وی (حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضی) یك بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبدأ قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 9- لازم است دانشگاه‌ها اعتبارات لازم را جهت انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و مظور نمایند.
تبصره 1- مابه‌التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی انجام دوره فرصت مطالعاتی متقاضی و افراد خانواده وی (5 نفر با احتساب متقاضی) با حقوق و مزایای استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دریافت حق‌التحقیق از مؤسسه آموزشی محل طی دوره در خارج از كشور بلامانع می‌باشد.
تبصره 2- معدل ریالی هزینه‌های بیمه درمانی (موضوع تبصره 2 ذیل ماده 4 این آیین‌نامه) حداكثر به میزان تعیین شده در دستورالمل‌های مربوطه پس از ارائه استناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 10- در صورت وجود اعتبار تمام یا قسمتی از هرینه‌های لازم جهت اجرای طرح دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور از محل ردیف متمركز مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری تأمین و در اختیار واحد میزبان قرار می‌گیرد.

ماده 11- استفاده كننده از فرصت مطالعاتی موظف است گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی كه در هنگام اعزام و در هر مورد تعیین خواهد گردید (حداقل در فواصل زمانی سه ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر 2 ماه پس از پایان دوره نیز گزارش جامع فعالیت‌های علمی و پژوهش خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه تسلیم نماید.
تبصره 1- گزارش ادواری و نهایی دوره فرصت مطالعاتی بایستی مورد بررسی و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد. در صورت عدم تأیید شورا و یا در مواردی كه به هر دلیل استفاده كننده از ارائه گزارش‌های یاد شده استنكاف ورزیده باشد، از استفاده دوره‌های بعدی محروم خواهد شد. چنانچه گزارش‌های ادواری مورد تأیید شورا قرار نگرفت، دانشگاه می‌تواند در صورت لزوم باقی‌مانده دوره فرصت مطالعاتی را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابلاغ نماید.

ماده 12- مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی جزو سابقه خدمت دانشگاهی اتفاده كننده محسوب می‌شود.
تبصره 1- در مورد كسانی كه گزارش آنها مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه قرار نگیرد، مدت دوره جزو خدمت استفاده كننده محسوب نخواهد شد.

ماده 13- عضو هیأت علمی هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور نمی‌تواند از مرخصی استفاده نماید.

ماده 14- عضو هیأت علمی در دوره استفاده از دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص می‌تواند از واحد میزبان حق‌التحقیق و نیز حق‌التدریس در دوره‌های آموزشی شبانه دریافت نماید.

ماده 15- انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتی (پس از آنكه متقاضی بخشی از آن را انجام داده است) به عنوان یك بار استفاده از دوره برای وی محسوب می‌گردد.
تبصره 1- چنانچه متقاضی استفاده از دوره خارج از كشور به هر دلیل موفق به اخذ روادید ورود به كشور میزبان نگردیده و مراجعت نماید، با احتساب شرایط و مدتی كه در خارج از كشور بوده، پرداخت حداكثر یك ماه مقرری ارزی به وی بلامانع می‌باشد.
تبصره 2- در صورت انصراف، عدم توفیق در اخذ روادید و یا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی در خارج از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دریافتی به بانك عامل اقدام نماید. معاونت پژوهشی دانشگاه مسؤول پیگیری این امر می‌باشد.
تبصره 3- در صورتی كه عضو هیأت علمی پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتی به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفی ننماید، غایب محسوب و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
تبصره 4- معاونت پژوهشی دانشگاه موظف است هر 6 ماه یك بار گزارشات علمی حاصل از انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی خود را با استفاده از شیوه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار سایر محققین كشور قرار دهد.

ماده 16- رئیس دانشگاه یا مؤسسه واحد میزبان (در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) می‌بایست نسبت به صدور گواهینامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتی داخل برای استفاده كننده اقدام نماید.

ماده 17- معاون پژوهشی دانشگاه موظف است این آیین‌نامه را جهت اطلاع اعضای هیأت علمی به آنها ایلاغ نماید.

ماده 18- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد.

این آیین‌نامه به استناد ماده 5 اصلاحی پیوست شماره 6 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور در یك مقدمه، 18 ماده و 18 تبصره به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده و از این تاریخ لازم‌الاجرا می‌باشد. آیین‌نامه‌های قبلی و اصلاحیه‌های آن لغو و بدون اعتبار اعلام می‌گردد.