خانم مریم جافریان- کارشناس واحد دبیرخانه امور هیأت علمی

 

مدرک و رشته تحصیلی: کاردانی هوشبری

ایمیل: mjaferian@muq.ac.ir

تلفن تماس: 31071482-025

وظایف:

- رسیدگی به درخواست اسکان اعضای هیأت علمی در منازل سازمانی

- امور مربوط به پرداخت حق مسکن اعضای هیأت علمی

- امور مربوط به درخواست وام اعضای هیأت علمی

- امور مربوط به تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی

- بررسی و گزارش کارکرد ماهانه اعضای هیأت علمی دانشکده ها

- امور مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی در آزمون های مقاطع بالاتر (فوق تخصصی و فلوشیپ)

- امور مربوط به درخواست مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی

- امور مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های آموزشی، همایش ها، سمینار و ...


 

خانم ملیحه قربانی- کارشناس ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیأت علمی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ایمیل: mghorbani@muq.ac.ir

تلفن تماس: 31071401-025

 

 وظایف:

- اعلام نیاز و جذب هیأت علمی پیمانی از طریق فراخوان جذب هیأت علمی

- اعلام نیاز و جذب هیأت علمی بورسیه از طریق فراخوان بورس

- امور مربوط به جذب هیأت علمی متعهد خدمت، قراردادی و سرباز

- امور مربوط به جذب هیأت علمی متعهد خاص به صورت موردی

- مکاتبات درخصوص تمدید تعهدات اعضای هیأت علمی متعهد خدمت

- مکاتبات درخصوص تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی قراردادی

- امور مربوط به استعفا، فسخ قرارداد و لغو تعهدات اعضای هیأت علمی

- نماینده معاونت در زمینه ساختار حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها


 

خانم فریده عواطف- کارشناس امور هیأت علمی:

 

تحصیلات: کارشناس مدیریت خدمات بهداشت درمانی

تلفن تماس: 31071310-025

 

وظایف:

- امور مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

- امور مربوط به ترفیع پایه (سالانه و تشویقی) اعضای هیأت علمی جهت طرح در کمیته

- امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی/رسمی قطعی

- امور مربوط به پرداخت حق تمام وقت جغرافیایی اعضای هیأت علمی

- رسیدگی به درخواست های خروج از تمام وقت جغرافیایی اعضای هیأت علمی

- امور مربوط به تبدیل وضعیت مربیان از تمام وقت به تمام وقت جغرافیایی

- رسیدگی به درخواست های افتتاح و یا تمدید پروانه مطب

- امور مربوط به انتصاب مدیر گروه های آموزشی

    - امور مربوط به قراردادهای خارج از موسسه اعضای هیأت علمی

 

آقای محمدصادق عبدی-مسئول امور کارگزینی هیأت علمی:

 

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بیمه

ایمیل: msadeghabdi@gmail.com

تلفن تماس: 31071247-025

 

وظایف:

- ارسال گزارش دوره ای سربازان هیأت علمی به نظام وظیفه

- اعلام شروع به کار و پایان کار اعضای هیأت علمی به وزارت بهداشت

- بررسی و اعلام تاریخ پایان تعهدات یا قرارداد اعضای هیأت علمی متعهد خدمت و قراردادی جهت اقدام مقتضی

- تهیه گزارشات و آمار مربوط به اعضای هیأت علمی به درخواست سایر واحدها

- درخواست تأییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل اعضای هیأت علمی

- صدور ابلاغ های انتصاب و محل خدمت اعضای هیأت علمی

- صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی

- صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیأت علمی

- محاسبه و اعلام مانده مرخصی سالانه اعضای هیأت علمی

- معرفی اعضای هیأت علمی جدیدالورود به دفترخانه اسناد رسمی، آزمایشگاه و پلیس+10

- مکاتبات مربوط به برقراری و یا لغو 2k