نقل و انتقالات نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

پذیرش درخوا­ست­ها توسط دانشکده­ها

1401/01/22 الی 1401/01/2

بررسی و طرح در شورای آموزشی دانشکده­ها

1401/01/27 الی 1401/01/31

اعلام نتایج و ارسال درخواستهای دانشجویان به دانشگاه

حداکثر تا 1401/02/04

بررسی درخوا­ست­های دانشجویان توسط دانشگاه و پاسخگویی از  از طریق سامانهدانشجویان 

1401/02/05 تا 1401/02/07

ثبت نام و بارگزاری درخواست و مدارک لازم توسط دانشجویان در سامانه

از تاریخ 1401/02/08 الی 1401/02/31

 

جهت ثبت درخواست انتقالی به ابتدا متن راهنما را به صورت کامل مطالعه و سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1- در سامانه سیپاد مسیر فوق وارد شوید

مکاتبات اداری - فرم های درخواست - درخواست انتقالی به

2- وارد گردش کار خواهید شد و تب مشخصات اصلی اطلاعات دانشگاه مقصد (برای مثال دانشگاه علوم پزشکی ایران) و سایر اطلاعات تکمیل نموده

مهم : نیازی به تکمیل تب دروس انتقالی بهواسکن مدارکنمی باشد.

3- در آخر تب مرحله نهایی ارسال درخواست کلیک نمایید.

4- در ادامه آیکون گردش کار ملاحظه نمایید پس از تایید درخواست توسط کاربر معاونت آموزشی دانشگاه متن نامه ممهور به مهر و امضا مدیر آموزش دانشگاه را از کارشناس دانشکده مربوطه دریافت نمایید و سپس جهت بارگزاری در سامانه نقل و انتقالات وزارت اقدام فرمائید.

سامانه نقل و انتقالات وزارت:

https://gu.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C080/PersianCPanel_WebUI/systemmanagment/login.aspx

 

شماره تماس کارشناسان دانشکده در صفحه اصلی سیپاد - دفترچه تلفن وجود دارد.