دکتر روح الله فاتح
     مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
                                                                                                                                             
 
 
وظایف و مسئولیتهای مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

1-نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه.

2-رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.

3-مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی، عملی آنان.
4-نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تأئیدیه مدارک تحصیلی.

5-نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان.

6-نظارت بر امور نقل وانتقال دانشجویان با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده.

7-برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور مبادلات دانشجوئی و آموزشی.

8-تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح.
9-انجام مکاتبات اداری از قبیل صدور تائیدیه های تحصیلی و ریز نمرات و گواهی های رتبه اول و گواهی های  صادره به حوزه های نظام وظیفه و گواهی های 10-اشتغال به تحصیل و سایر مکاتبات با سازمان ها و وزارتخانه ها و دانشگاههای کشور
 11-انجام امور مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
12-انجام امور مربوط به اطلاع رسانی دقیق و سریع واحدهای مختلف به مراجع مختلف
13-انجام امور کارشناسی پرونده های ارجاعی به کمیسیون موارد خاص و تهیه صورتجلسات مربوط
14-انجام امور درخواستی از مراجع مختلف حسب مورد
15-ارائه گزارش های عملکرد سالانه مدیریت تحصیلات تکمیلی
16-تهیه مجموعه های مجلد آئین نامه ها و بخشنامه های دوره های تحصیلات تکمیلی 
17-اداره کلیه امور آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی با هماهنگی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
18-ارزیابی پیشرفت علمی و عملی تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی آنان.
19-انجام امور کمیته‌های برنامه‌ریزی تحصیلات تکمیلی در ارتباط با برنامه‌های آموزشی دانشگاه، تغییر برنامه درسی، توسعه آنها، تهیه برنامه رشته‌های جدید و تجدید نظر در آن، تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه.
20-انجام امور مربوط به تأسیس رشته‌های تحصیلی جدید از تنظیم مدارک تا هماهنگی‌های لازم در زمینه انجام مکاتبات با دبیرخانه شورای‌عالی گسترش جهت دریافت مجوز.
21-انجام امور مربوط به مشمولین و وظیفه عمومی دانشجویان مذکری که خدمت سربازی را انجام نداده و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند.
22-انجام خدمات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی از پذیرش، ثبت‌نام، امتحانات تا فارغ‌التحصیلی یا اخراج، انصراف، ترک تحصیل، مشروطی و همچنین آموزش رایگان، نظام وظیفه، مکاتبه با دانشگاه مقطع قبل دانشجو جهت دریافت تأییدیه تحصیلی و... و نظارت بر حسن اجرای خدمات آموزشی در دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و گروه‌های موجود در دانشگاه.
23-برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه در قالب برنامه‌های کلان دانشگاه و کوشش جهت و تحقق آن.
24-تهیه و پیشنهاد بخش‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف آموزشی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری با همکاری مسئولان ذی‌ربط.
25-تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در چهارچوب قوانین دفتر گسترش آموزش عالی به گروه‌ها و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.
26-جمع‌آوری، تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی‌ارشد به سازمان سنجش.
27-مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه‌های درسی و برنامه‌ریزی زمان‌بندی ثبت‌نام و امتحانات مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و نظارت بر اجرای آن.
28-نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشکده‌ها.
29-نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی دوره‌های تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به معاون آموزشی جهت طرح در هیأت رئیسه دانشگاه.
30-انجام تمهیدات لازم درباره امتحان جامع دوره‌های دکتری(تأیید هیأت داوران، معرفی نماینده، تأیید نتایج امتحان و...)
31-بررسی پیشنهاد ارائه دروس جدید از سوی دانشکده‌ها، تصویب و ارسال به شورای دانشگاه، شورای‌عالی برنامه‌ریزی و سپس انعکاس نتیجه به دانشکده‌ها.
32-بررسی درخواست تمدید سنوات تحصیلی و مهلت خاتمه پروژه دانشجویان.
33-برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم دستور جلسات آن.
34-تنظیم و تصویب مقرراتی در مورد نظم بخشیدن به مراحل دفاع از پایان‌نامه‌های دانشجویان و انجام رساله‌های دوره‌های دکتری، آزمون‌های دکتری و امتحان جامع و....
35-تکمیل فرم‌های ارسالی از سوی وزارت متبوع در خصوص رشته‌های ممتاز و اعلام رشته‌های دارای ویژگی‌های فوق به وزارت متبوع.
36-انجام کلیه امور مربوط به پرداخت حق التدریس به اساتید
37-تهیه و انتشار مجموعه‌ای در خصوص نحوه تهیه، تدوین و اصول نگارش پایان‌نامه‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
38-تهیه و تنظیم آمار دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری و ارسال به واحدهای مختلف.
39-همکاری مستمر در خصوص ارسال یک نسخه از پایان‌نامه‌ها و چکیده‌های فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری به مرکز اطلاعات علمی ایران.