معاون آموزشی 

دکتر حسین حیدری

عضو هیات علمی (دانشیار) دانشکده پزشکی

فوق تخصص عفونی کودکان

 

 این معاونت مسؤولیت اغلب امور دانشگاهی در سطح دانشگاه را بر عهده دارد. بر اساس آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی دارای وظایف زیر می‌باشد:

وظایف عمومی معاونان:

 1- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

2- تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب

3- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

4- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

5- نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

6- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های دانشگاه

7- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت جسن اجرای برنامه‌های دانشگاه

8- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 وظایف اختصاصی معاون آموزشی:

 1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرایندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی

2- برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

3- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

4- اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت

5- برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

6- برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

7- اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی

8- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش‌مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت

9- برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی - تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه

10- نظارت و ارزیابی فرایند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع