خانم فاطمه سادات سعادت فرد

مدرك تحصيلي:

كارشناس ارشد تحقیقات آموزش

عنوان شغل:

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

آقای میلاد سیامکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی
عنوان شغل: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس:

31071314-025

رایانامه:  

 

 


 

اهم شرح وظايف اداره تحصيلات تكميلي که تحت نظر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشد، به شرح زير است:

 

1- اداره كليه امور آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي

2- برنامه ريزي و هماهنگي جهت تشكيل شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

3- تنظيم صورتجلسات شورا و انجام امور اجرايي و ابلاغ مصوبات شورا به دانشكده ها

4- برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح كيفي و گسترش كمي رشته هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه

5- نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي مرتبط

6- جمع آوري ، تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري

7- هماهنگي با مديريت رايانه جهت برنامه ريزي اطلاعات پايه در مقاطع تحصيلات تكميلي، تغييرات آيين نامه ها و موارد مرتبط

8- تهيه دستور العمل هاي لازم در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و نظارت بر حسن اجراي آنها

9- انجام امور مربوط به تاسيس رشته هاي تحصيلي جديداز تنظيم مدرك تا هماهنگي و پيگيري لازم در زمينه انجام مكاتبات با دبيرخانه شوراي عالي گسترش جهت دريافت مجوز

10- پيگيري و هماهنگي امور مربوط به برگزاري آزمون هاي دكتري دانشگاه از اخذ مجوز تا برگزاري

11- انجام اقدامات لازم در خصوص ثبت نام دانشجويان متقاضي تبديل به داخل

12- ارائه گزارش هاي عملكرد به معاونت آموزشي