اداره خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فعالیت می‌نماید. این اداره، به ایفای وظایف قانونی خود با عنایت به محورهای ذیل می‌پردازد:

اصول، ارزش­ها و باورها:

-      خدمت به توسعه و اشاعه دانش و مشارکت در تربیت دانش­آموختگان توانمند و متعهد در جهت سربلندی و اعتلای میهن اسلامی به عنوان یک افتخار و توفیق الهی

-        خدمت به دانشجویان به عنوان جمعی از بندگان خداوند در جهت جلب رضایت خداوند متعال

-        حسن خلق و برخورد شایسته با مراجعان

-        پاسخگویی به مراجعان و تلاش در جهت حل مشکلات آنان (نگاه علاج­جویانه)

-        پایبندی به قانون و مقررات

-        کمک به توسعه و ارتقای دانشگاه

-        توجه به نوآوری و فن­آوری در جهت بهبود ارائه خدمات و نیز صرفه­جویی در مصرف منابع و ارتقای بهره‌وری

-        امانت­داری در حفظ و حراست از اطلاعات آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان

-        خیرخواهی برای دانشجویان و دانش­آموختگان و ایجاد تمهیدات لازم برای پیشرفت آنان

راهبردها:

-        کوتاه نمودن زمان پاسخگویی و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان

-        برنامه ریزی لازم در خصوص چگونگی اجرای کامل مقررات و آئین نامه‌ها

-        بهبود رضایتمندی مراجعه کنندگان

-        توسعه دانش و مهارت کارشناسان در خصوص آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نوین آموزشی

-        بهبود برنامه‌ها و روش‌ها و ارتقای مستمر فرایندها

-        حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان

-        تقویت بنیه علمی دانشجویان پر خطر از نظر افت تحصیلی

-        شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان

-        تقویت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی مؤثر بر وضعیت تحصیلی

-        شناسایی مشکل و بررسی علل و ارائه راهکار و بررسی میزان تأثیر راهکارهای ارائه شده با توجه به نتایج تحصیلی

-        آشنا نمودن دانشجویان با مقررات آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه و غیره

-        برنامه‌ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هر چه بهتر از آیین‌نامه مربوط

 ساختار اداره خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم، موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

-          امور پذیرش و ثبت نام

-          امور دانش‌آموختگان

-          امور نظام وظیفه و خروج از کشور

-          امور آزمون‌ها

-          امور دانشجویان خارجی

-          واحد خدمات ماشینی (سما)

-          دبیرخانه و بایگانی

-          امور نقل و انتقال و راهنمایی دانشجویان

-          واحد آمار، برنامه‌ریزی، سنجش و نظارت

 

 

ایمیل اداره خدمات آموزشی:

 

edu-o@muq.ac.ir

 

  و من الله التوفیق 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.