خانم سیدفرج اله

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد 

عنوان شغل:

سرپرست اداره خدمات آموزشی

تلفن تماس  31071321-025
   

 

 

آقای بصیر صدوقی

 

مدرک تحصیلی:

عنوان شغل:

 کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی

امور فارغ التحصیلان

تلفن تماس و نمابر:

 31071398-025

  ساعت تماس:
شنیه تا چهارشنیه ساعت 11 الی 13

رایانامه:

basirsadooghi@yahoo.com

   

آقای محمد علی اکبرزاده قمی

مدرک تحصیلی:

 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

عنوان شغل:

 کارشناس امور شهریه-نظام وظیفه

تلفن تماس و نمابر:

31071397-025

رایانامه:

akbarzadehmohammad4462@gmail.com

 

 

آقای سید سجادطباطبایی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد تحقیقات اموزش

عنوان شغل:

کارشناس خدمات آموزشی در امور خدمات ماشینی (سما) و  رابط آمار معاونت آموزشی

تلفن تماس:

31071312-025

رایانامه:

ss.tabatabai@muq.ac.ir

 

 

خانم احمدی‌فرد

مدرک تحصیلی:                  کاردان مدیریت امور اداری

عنوان شغل:

کمک کارشناس خدمات آموزشی در دبیرخانه و بایگانی

تلفن تماس:

31071311-025

 


 

خانم گل محمدی

 
مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات
عنوان شغل: کارشناس نقل و انتقالات و پذیرش اتباع خارجی
تلفن تماس: 31071396-025
رایانامه:  golmohammadi@muq.ac.ir